Pilot met waterstofproductie om Friese elektriciteitsnet te ontzien

In het Friese Oosterwolde komt een pilotinstallatie die duurzaam geproduceerde elektriciteit gaat omzetten in groene waterstof. Dit concept dient als alternatief om in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is, tóch grootschalige zonne-energie in te passen. Zes partijen – Alliander, Freon GroenLeven, Gemeente Ooststellingwerf, Ecomunitypark, Holthausen en New Energy Coalition – hebben voor dit project de handen ineen geslagen en hiervoor op donderdag 31 oktober een intentieovereenkomst getekend.

Elektriciteitsnet
Nederland schakelt de komende jaren om naar een energievoorziening op basis van duurzame energiebronnen. Er komen steeds meer grote zonnebronnen die in hoog tempo worden gevestigd in met name gebieden met veel ruimte, de noordelijke provincies. Juist op deze plekken is het elektriciteitsnet oorspronkelijk niet ontworpen op dit grootschalige aanbod en liggen de dunste kabels.

Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Bovendien is het aantal technici om het werk uit te voeren schaars. Waterstof kan een substantiële rol gaan spelen in de energietransitie. Door duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten in groene waterstof kan in de toekomst een oplossing worden geboden voor het ontsluiten van grootschalige zonneparken en zonnedaken. De waterstof wordt lokaal opgeslagen en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit.

Klimaattop Noord-Nederland
Op de Klimaattop Noord Nederland hebben zes partijen een intentieovereenkomst ondertekend om samen een waterstofinstallatie te ontwikkelen. Netwerkbedrijf Alliander en ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie GroenLeven gaan komende periode de installatie gezamenlijk ontwikkelen. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf en Holthausen Energy Points bieden de ruimte en mogelijkheden om dit project te realiseren en om de waterstof te kunnen transporteren. De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 de installatie in gebruik is.

Peter Paul Weeda, COO GroenLeven, over de pilot: ‘We staan voor een enorme uitdaging. Nederland loopt sterk achter op al de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn gesteld. Er moet nu actie worden ondernomen, maar de problemen op het net zorgen voor een enorme vertraging. We moeten die gezamenlijk oplossen. Elkaar de hand geven en voorbij het eigenbelang kijken is de enige manier om de energietransitie tot een succes te brengen. Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld van samen met netbeheerders, overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten de schouders eronder zetten en werken aan toekomstige oplossingen die van grote invloed kunnen zijn.’

(Bron: persbericht GroenLeven)