Project Aardgasvrij Garyp van start gegaan

Met de opening van het informatieloket ‘Enerzjyhûs Garyp’ is het project Aardgasvrij Garyp afgelopen vrijdag officieel gestart. Met het symbolisch dichtdraaien van een gaskraan is het informatieloket geopend voor publiek. Wethouder Andries Bouwman zegt op de website van Freon Tytsjerksteradiel: “In het aardgasvrije Enerzjyhûs kunnen inwoners terecht voor informatie en advies om aardgasvrij te wonen. Het Enerzjyhûs is een belangrijk onderdeel van het project om het eerste aardgasvrije dorp in Nederland te worden.”

Duurzame initiatieven
Garyp is al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige stortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Vorig jaar heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp het project Aardgasvrij Garyp opgezet. De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma. “Garyp wil een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten”, aldus wethouder Bouwman. “We kunnen hiermee een versnelling maken in de energietransitie in nauwe samenwerking met de inwoners.” De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn.”

Lees verder op de websites van gemeente Tytsjerksteradiel, Leeuwarder Courant en Drachtster Courant:

‘Aardgasvrij Garyp’ officieel van start – Nieuws – Nieuws en bekendmakingen – Inwoners T-diel – Gemeente Tytsjerksteradiel

Welkom bij de gemeente Tytsjerksteradiel

Tot 10.000 euro subsidie voor aardgasvrij wonen in Garyp

De opening van het Enerzjyhûs aan de Greate Buorren was vrijdagmiddag de aftrap van het project Aardgasvrij Garyp. Inwoners kunnen zich in het Enerzjyhûs oriënteren op onder andere isolatiematerialen en apparatuur die het mogelijk maken om het huis van het gas af te koppelen. Het project was al voor de officiële start behoorlijk op dreef.

Garyp maakt snel werk van aardgasvrij wonen

GARYP – Zes van de zeshonderd woningen in Garyp kunnen door Stedin alvast worden ontkoppeld van het aardgasnet. Hierbij betreft het ook het huis van de familie Albada dat met drie anderen als aardgasvrij demonstratiemodel dienst zal doen.