Project Sinnewetterstof krijgt vorm: overeenkomst met afnemer waterstof getekend en voorbereidingen voor bouw gestart

Freon Orangegas (OG), leverancier van groene brandstoffen door heel Nederland, heeft de overeenkomst met Freon GroenLeven getekend voor de afname van groene waterstof uit het Sinnewetterstofproject in Oosterwolde. Ook zijn de voorbereidingen voor de bouw van het project door Alliander begonnen. In dit project ontwikkelen Alliander en GroenLeven een installatie waarmee zonne-energie uit het naastgelegen zonnepark omgezet wordt in waterstof. OG zal deze waterstof gaan distribueren naar diverse tankstations in heel Nederland.

Waterstof

In het Sinnewetterstof project wordt zonne-energie met een elektrolyzer omgezet in waterstof op momenten dat er een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Zo draagt het project bij aan de oplossing van de netcongestieproblematiek in Nederland. Daardoor kan duurzaam opgewekte stroom niet overal worden teruggeleverd. Met deze waterstof-oplossing gaat deze opgewekte energie niet verloren maar kan het in een duurzame vorm lokaal worden opgeslagen. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst, zowel voor het inpassen van zonne-energie in de Nederlandse energiemix, als ook het verduurzamen van andere sectoren als de mobiliteit. Zo heeft ook het International Renewable Energy Agency (IRENA) groene waterstof bestempeld als een van de 5 technologische pijlers die kunnen bijdragen aan het verlagen van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Zonnepark

In dit pilotproject zal worden gekeken naar hoe de elektrolyser zich aanpast aan de fluctuerende opwek van het zonnepark. Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven, legt uit: “Naast dat dit project ons inzicht zal geven in hoe we groene waterstof in kunnen zetten als hernieuwbare energie die opgeslagen kan worden, kijken we ook naar hoe de electrolyzer mee kan bewegen met de voortdurend veranderende opwek vanuit het zonnepark. We kijken ernaar uit om meer te leren over de mogelijkheden van een dergelijke installatie en wat het kan betekenen voor de toekomst.”

Samenwerking is in dit pilotproject een belangrijk ingrediënt. Peter Paul Weeda, COO GroenLeven, vertelde hier eerder over: “Als je de energietransitie wil laten slagen, moet je over je eigen schaduw heen stappen. Je moet elkaars standpunt begrijpen om tot oplossingen te komen. Deze pilot helpt daarbij.”

Voortgang

Onlangs zijn de puntjes op de i gezet in de samenwerkingsafspraken tussen GroenLeven en Alliander. Zij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het systeem en werken intensief aan de testprotocollen. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark en de gemeente Ooststellingwerf bieden de ruimte en mogelijkheden om dit project te realiseren.

De distributie van de groene waterstof wordt in de nieuwe samenwerking verzorgd door OG. OG is leverancier van- en bouwt tankstations met uitsluitend 100% schone brandstoffen. Marcel Borger, CEO en oprichter OG: “Dit project past perfect bij onze OG Dream visie waarbij we schone brandstoffen aanbieden uit 100% natuurlijke Nederlandse bronnen. Onze klanten vertrouwen erop dat ze bij OG echt schoon tanken. Dus samen met onze lokale eigen biogasproductielocaties en dit groene waterstofproject met GroenLeven, maken we de belofte waar naar onze afnemers.” Eind augustus is de bouw van het systeem naar verwachting afgerond. Meer informatie over het project is te lezen op de speciale projectwebsite www.sinnewetterstof.nl

Foto: GroenLeven