Provincie Groningen bespaart honderden tonnen CO2 door gebruik Neste MY Renewable Diesel

Provincie Groningen heeft door het gebruik van Neste MY Renewable Diesel en Blauwe Diesel EN590 in tien maanden ruim 400 ton CO2 bespaard, meldt OOG TV, de lokale omroep van Groningen. Sinds mei 2020 gebruikt de helft van het provinciale wagenpark de fossielvrije dieselbrandstof, geleverd door Freon Future Fuels. Het gaat dan om meer dan 45 bedrijfsauto’s, drie werkschepen, vijf vrachtwagens, tractoren, een mobiele kraan en aggregaten voor noodstroom.

Fossielvrije dieselbrandstof

Medio 2020 liet de Groninger D66-gedeputeerde Fleur Gräper al haar enthousiasme voor de fossielvrije dieselbrandstof blijken. ‘Door onze keuze rijden auto’s een stuk schoner, met veel minder CO2-uitstoot en veel minder fijnstof.’ Volgens OOG TV verbruikt het provinciale wagenpark van Groningen circa 180 duizend liter diesel per jaar. Vanwege de fossielvrije dieselbrandstof denkt de provincie dit jaar slechts 150 ton CO2 uit te stoten. Een groot verschil met de uitstoot van 500 ton CO2 uit het verleden.

Interview: fossielvrije diesel

Eerder ging Vincent van Maurik, sales manager bij Future Fuels, uitgebreid in gesprek met Fossylfrij.frl over fossielvrije diesel. Dat artikel lees je hier.