Rabobank en Ooststellingwerf starten pilot rondom plaatsing thuisbatterijen

Freon Rabobank en gemeente Ooststellingwerf beginnen gezamenlijk een proef op het vlak van energieopslag bij huishoudens. Hiervoor starten zij een pilot waarbij 10 koopwoningen worden voorzien van een thuisbatterij. Ruim 40 geïnteresseerden lieten zich op woensdagavond 17 mei in het gemeentehuis in Oosterwolde informeren over de inhoud van het plan. Concrete doelen hierbinnen zijn promotie van woningverduurzaming, oplossing van de netcongestie en ervaring opdoen met thuisbatterijen.

“Rabobank is aanjager van de energietransitie”, vertelt Henk de Boer, directeur Financieel Advies bij Rabobank. “Vanuit onze missie Growing a Better World Together werken we dagelijks aan onder andere onze maatschappelijke thema’s Duurzaam wonen, Energietransitie en Financieel Gezond Leven. Zo bieden wij de Duurzaamheidslening, Groenhypotheek en homeQgo HuisScan aan. Ook waren we in 2018 partner van Zon voor Friesland, een collectieve inkoopactie van zonnepanelen in Friesland. Nu vervullen we een aanjagersrol op het terrein van thuisbatterijen. Gemeente Ooststellingwerf hanteert ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Het is mooi om aan de hand van deze pilot samen stappen te zetten”, aldus De Boer, wiens woorden weerklank vinden bij Jan Gropstra, beleidsadviseur Duurzaamheid bij Gemeente Ooststellingwerf. “Ontwikkelingen als het terugdringen van CO2-uitstoot, hoge energieprijzen en netcongestie vragen om innovatieve oplossingen. Opslag van energie – en daarmee het in evenwicht brengen van opwek en gebruik – kan een deel van het antwoord bieden.”

Duurzaam wonen

Rikkert Besselse, Business Development Manager bij Rabobank, vult aan: “Rabobank is altijd op zoek naar kansen om de transitie naar duurzaam en betaalbaar wonen te versnellen. Door een pilot als deze, in samenwerking met meerdere partijen, werken we actief mee om deze duurzame ontwikkeling gestalte te geven.”

Pilot

In totaal kunnen tien huishoudens, in het bezit van een koopwoning in Ooststellingwerf, deelnemen aan de pilot. Van de deelnemers wordt gevraagd hun ervaringen te delen met de betrokken partijen en mee te werken aan promotie rondom de pilot.

Geïnteresseerden kunnen zich tot woensdag 31 mei aanmelden.