ReFerm verwelkomt Vattenfall als afnemer van groengas

Energieleverancier Vattenfall is in maart 2023 officieel toegetreden tot het ReFerm-consortium als afnemer van groengas. Het toetreden van de energieleverancier benadrukt opnieuw het belang van het consortium. Het groengas wordt geproduceerd uit mest in kleinschalige vergisters bij Nederlandse (melk)veehouders. Het gas is een duurzaam alternatief voor aardgas, dat geschikt is voor het bestaande gasnet. De toetreding van Vattenfall versterkt de duurzaamheidsambities waarin ReFerm faciliteert en zorgt voor energiezekerheid voor zowel producenten als consumenten. Daarnaast sluit het aan op de bijmengverplichting van groengas in het gasnet, die voor energieleveranciers gaat gelden.

Martijn van Drunen, Programma Manager groengas bij Vattenfall: “De samenwerking met ReFerm past naadloos in onze missie om fossielvrij leven binnen éen generatie mogelijk te maken en onze klanten een alternatief te bieden voor het gebruik van aardgas. Daarvoor hebben we veel meer groengas nodig dan er op dit moment beschikbaar is. Toetreding tot het ReFerm consortium stelt ons in staat om met een groeiende groep (melk)veehouders met kleinschalige vergisters samen te werken en groengas af te nemen om aan onze klanten te kunnen leveren.”

Toekomstbestendige (melk)veehouderij

Sietse Draaijer, projectmanager ReFerm licht toe: “De samenwerking met Vattenfall geeft ons de mogelijkheid om het gehele proces van A tot Z te kunnen faciliteren bij de veehouder. Op deze manier kunnen we veehouders verder ontzorgen en projecten mogelijk maken. Door de samenwerking kunnen we dit proces verder versnellen en gedegen toekomstbestendige projecten realiseren. ”

In goede samenwerking met de partners in het consortium en de veehouder versnelt ReFerm geïntegreerde oplossingen voor een toekomstbestendige (melk)veehouderij. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanpassen van stalvloeren en de vergisting van uurverse mest in combinatie met stikstofstripping. Het consortium is een effectieve aanvulling voor de reductie van stikstof in de landbouw. Door mest om te zetten in groengas en de combinatie van technieken kan de hoeveelheid stikstof in mest, die anders in het milieu terecht zou komen, verminderen en in plaats daarvan omgezet worden in een waardevolle meststof voor de productie van gewassen. Binnen ReFerm gaan weidegang, stikstofreductie, bodemverbetering én de productie van groengas en elektriciteit hand-in-hand.

“Boeren zijn niet alleen voedselproducenten maar in de toekomst ook producent van duurzame energie dat vele voordelen met zich meebrengt. De uitbreiding van ons consortium laat het vertrouwen en het belang van dit samenwerkingsverband, de missie en de visie zien. Wij geven de boer de regie terug, zij zijn nu aan zet en bepalen zelf welke route ze gaan belopen als ze kiezen voor een project binnen ReFerm.” – aldus Sietse Draaijer.

Groengas om fossielvrij leven mogelijk te maken

Vattenfall heeft als missie om fossielvrij leven binnen éen generatie mogelijk te maken en zodoende op netto nul CO2-uitstoot te komen in 2040. Vattenfall levert al sinds 2020 groengas aan klanten en verwacht in de toekomst een grote rol voor groengas als fossielvrij alternatief voor het verwarmen van woningen, naast technieken als warmtepompen en warmtenetten. Om in de groeiende vraag naar groengas te voldoen neemt Vattenfall een actieve rol in de groengasketen via investeringen in productiecapaciteit en strategische samenwerkingen.