Regionale Energiestrategie Fryslân (RES) 1.0 gepresenteerd

Gedeputeerde Sietske Poepjes en de Leeuwarder wethouder Bert Wassink hebben de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0) gepresenteerd. Dit gebeurde op vrijdag 16 april bij activiteitenboerderij de Hammerslag in Westergeest waar het Friese jongetje Jelte een zon ontving, als symbool voor een duurzame toekomst. 

RES

De RES-Fryslân geeft aan hoe de regio het komende decennium schone energie wil opwekken. Het document is gemaakt in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en Freon Wetterskip Fryslân. De betrokken hebben het plan uitgesproken om 3 terrawattuur elektriciteit duurzaam op wekken in 2030. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties – waaronder de Freonen fan Fossylfrij Fryslân – en Liander hebben een bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

Duurzame energie

Een woordvoerder van RES-Fryslân beschrijft de gedachtegang achter het document. ‘Fryslân is nu al de provincie met de meeste lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Als energieregio zetten we in op wind en zon volgens de zonneladder. Dat betekent dat zonne-energie op daken in bebouwd gebied de voorkeur heeft. Pas daarna komt onbebouwd gebied in beeld waarbij oog is voor het landschap en de Friese trots. Met de plannen uit de RES 1.0 levert Fryslân een bijdrage die haalbaar, betaalbaar en realistisch is. Samen met de Mienskip en van onderop, waarbij de opbrengsten lokaal behouden blijven.’

Lees hier de plannen

Of bekijk in de video meer over RES 1.0 Fryslân:

Foto: screenshot RES