Rekenen met de Freonen - door Frans Debets: editie 11 - zonnepanelen

In de rubriek Rekenen met de Freonen deelt Frans Debets – speciaal voor de Freonen – zijn duurzame observaties. Met vandaag deel 11 over zonnepanelen.

Druk op de Lees verder-knop voor het elfde verhaal van Frans.

Het net zit vol, er zijn nergens monteurs en omvormers te vinden; het gaat niet goed met de zonnepanelenmarkt, dat weet iedereen….

Toch geven de cijfers een ander beeld.

Netbeheer Nederland meldde een “historische groei” van panelen op woningen in 2022. In 2021 was al veel bijgeplaatst, maar in 2022 was de groei in sommige provincies 40%!

Friesland deed weer goed mee met de groei. Liander is de netbeheerder in een groot deel van Friesland, op daken van woningen en kleine bedrijven kwam er bijna 100 MW bij (in 2021 was er 70 MW bijgekomen). Op grote daken en zonneweiden vlakte de groei af, toch werd in het Friese Liander-gebied 41 MW bijgeplaatst. Het totaal is nu bijna 1000 MW, 50-50 verdeeld over kleine en grote projecten.

Liander- gebied Toename in 2022 Totaal eind ’22 Toename in MW in 2022 Totaal vermogen eind 2022
Friesland Op daken bij woningen en kleine bedrijven 20.449 108.274 98 MW478 MW
Grote daken en zonneweiden 68 1042
41 MW483 MW
Totaal 139 MW961 MW

Tabel: groei PV-systemen Liander-gebied Friesland

De groei vanaf 2017 blijft aanhouden.    

Afbeelding: groei zonnepalen in Friesland (bron: Liander)

In de wereldranglijst “zonvermogen per inwoner” scoort Nederland uitzonderlijk hoog, met bijna 1000 Watt per inwoner. Friesland komt daar met 1500 Watt per inwoner ruim bovenuit! Op onderstaand kaartje is te zien dat Friesland steeds meer donkergroene gemeentes krijgt met meer dan 1000 Watt per inwoner.

Afbeelding: met dank aan PolderPV, geschat geïnstalleerd vermogen per inwoner per gemeente

Bijna 40% van ons nationale stroomgebruik wordt nu afgedekt met hernieuwbare productie. Ongeveer eenderde daarvan komt van de zonnepanelen. Maar we zijn er nog niet, we willen in 2030 naar 85% hernieuwbare stroom. De Klimaat- en Energieverkenning 2022 indiceert dat we in 2030 ongeveer 27.000 MW aan zonvermogen nodig hebben, we zitten nu op ongeveer 16.000 MW, er moet dus nog zo’n 11.000 MW bijgeplaatst worden….

De netbeheerders deden dit jaar een bijzondere oproep: HELP DE PIEK OP TE VANGEN. De boodschap voor de consumenten is: Helpen is eenvoudig, namelijk door op zonnige dagen juist overdag elektrische apparaten, zoals de wasmachine, droger of vaatwasser aan te zetten en de elektrische auto op te laden. Hiermee beperken we de piek van de zonnestroom die terugkomt op het net en de huishoudelijk apparaten draaien ook nog eens op 100% lokale, groene stroom.

Deze boodschap zullen we de komende tijd steeds indringender horen: “HELP DE PIEK OP TE VANGEN”. Dit biedt weer kansen voor ondernemers die hier slimme schakelingen en contracten voor ontwikkelen, de combinatie van groei en congestie biedt ook kansen…. Welke kansen ziet u?

Zie ook: