Rekenen met de Freonen - door Frans Debets: editie 12 - elektriciteitsproductie

In de rubriek Rekenen met de Freonen deelt Frans Debets – speciaal voor de Freonen – zijn duurzame observaties. Met vandaag deel 12 over elektriciteitsproductie.

Druk op de Lees verder-knop voor het twaalfde verhaal van Frans.

De voorlopig cijfers over 2022 zijn indrukwekkend: de huishoudens verbruikten 25% minder gas dan in 2021; de productie van hernieuwbare elektriciteit steeg met 20%, de productie uit zon zelfs met 54%! De hernieuwbare stroomproductie nadert nu 50 miljard kWh.


Nederland is weer een stroomexporteur geworden: we importeerden 19 miljard kWh en we exporteerden 23 miljard kWh. Dat is bijna net zoveel als het stroomgebruik van alle huishoudens…

Het gaat goed, maar…

De economie groeide met 4,5%, toch daalde de CO2 uitstoot met 8,4%. Dat gaat dus goed, we zijn er echter nog lang niet….

Een recent rapport van een groep hoge ambtenaren, het interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO), legt uit dat er nog heel veel moet gebeuren. De titel is duidelijk: Scherpe Doelen, Scherpe Keuzes. Het rapport legt uit dat zonder aanvullend beleid Nederland de klimaatdoelen niet zal halen. Het belangrijkste doel is: 60% CO2-reductie in 2030, op weg naar 100% reductie in 2050. Daarvoor moet de elektriciteitsproductie in 2035 al klimaatneutraal zijn. Om de CO2-reductie te halen moet ook een belangrijke inspanning worden geleverd door de landbouw: de veestapel moet krimpen en de grondwaterstand in de veenweidegebieden moet omhoog. Maar wie heeft in deze tijd nog zin in dit soort Scherpe Keuzes…?

Een ander advies van het IBO-rapport is een verdere ontmoediging van het gasgebruik; de energiebelasting op gas moet verder omhoog en de belasting op elektriciteit omlaag.

Op de in de Wet milieubeheer vastgelegde besparingsplicht voor bedrijven wordt nu nauwelijks gecontroleerd. Het IBO-rapport pleit voor het aanscherpen en beter handhaven van de energiebesparingsplicht. Of de IBO-adviezen worden overgenomen is nog de vraag, maar ga er maar vanuit dat de druk om te besparen de komende jaren niet minder wordt. Aanvullend normeren en beprijzen zullen we steeds vaker tegenkomen.

Deze ontwikkeling is niet gunstig voor de bedrijven, burgers en overheden die veel energie gebruiken. Een strengere en veeleisende overheid kan echter ook kansen bieden. Bedrijven die minder energie gebruiken dan hun concurrenten zullen hun voorsprong vergroten. De bedrijven die anderen kunnen helpen met slimme bespaartechnieken en -systemen zullen hun markt zien groeien.

Een open deur-tip voor iedereen: zorg dat je energiegebruik omlaag gaat! En: met welke producten en diensten kan je anderen helpen om te overleven?

Link naar het IBO-advies