Rekenen met de Freonen - door Frans Debets: editie 14 - besparen op gas

In de rubriek Rekenen met de Freonen deelt Frans Debets – speciaal voor de Freonen – zijn duurzame observaties. Met vandaag deel 14 over besparen op gas.

Druk op de Lees verder-knop voor het veertiende verhaal van Frans.

Op internet wemelt het van de instructiefilmpjes om ons te helpen met de energietransitie. De adviezen zijn goedbedoeld, maar kunnen ook tot verwarring leiden.

Een voorbeeld is het besparen op gas door het verlagen van de keteltemperatuur, ondersteund met acties als: Zet Hem op 60. Er zijn ook acties om naar 50 graden of zelfs 40 graden te gaan. Deze acties leidden tot verhitte discussies op internet en tegenstrijdige adviezen: Verlaag de Temperatuur van de Ketel Niet.

Eigenlijk is het moderne cv-systeem te complex om zo’n eenvoudig advies te geven. Het ingestelde vermogen, de pompsnelheid, het toerental van de ventilator, de afstelling van de radiatoren, de thermostaatinstellingen, de isolatie van het huis en het gedrag van de bewoners spelen ook een rol.

Een van de voordelen van de moderne cv-ketel is dat hij niet alleen warmte haalt uit het verbranden van gas, maar ook uit de condensatie van de waterdamp die vrijkomt bij de verwarming. Kunt u onderstaande lezen?
CH4 + 2O2 –> CO2 + 2H2O.

Het is de formule die beschrijft wat er gebeurt als methaan wordt verbrand. Het methaan reageert met zuurstof uit de lucht en daaruit wordt kooldioxide gevormd (CO2) en water (H2O). De kooldioxide en het water gaan als onzichtbaar gas door de schoorsteen naar buiten. Als de buitenlucht koel is zie je een witte pluim, dat is de waterdamp die condenseert tot kleine druppeltjes.

Condensatie

In de moderne hoogrendement CV-ketel vindt de condensatie plaats ín de ketel. Bij de condensatie komt warmte vrij die wordt toegevoegd aan de warmte uit de verbranding. Het hete rookgas wordt langs een warmtewisselaar geleid die gekoeld wordt met het retourwater van de CV. De retourtemperatuur moet rond 30 – 40 graden zijn, dan condenseert de waterdamp goed. Als de retourtemperatuur te hoog is, werkt de condensatie niet goed, dan gaat er dus warmte verloren.

Probeer eens te meten wat uw retourtemperatuur is als de CV het huis verwarmt. Als de retourtemperatuur hoog is (boven 50 graden), onderzoek dan wat de oorzaak is. Misschien zijn enkele radiatoren dichtgedraaid, waardoor het systeem zijn warmte niet kwijt kan. Of is de pomp te hoog afgesteld waardoor het water te snel door het systeem gaat. Of zijn de radiatoren te klein, of ze zijn afgedekt met handdoeken en kleding. Of u heeft de thermostaat een zwengel gegeven tot 26 graden, de moderne ketel “denkt” dan dat er extra hard gestookt moet worden. Of de watertemperatuur is te hoog ingesteld – maar kijk uit, de keteltemperatuur is slechts één van de instelmogelijkheden.

Warmtevraag

Het is even wat speurwerk, maar het is de moeite waarde, de gratis condensatiewarmte kan 5% – 10% van uw warmtevraag afdekken.

Als u in het instelmenu van de ketel zoekt naar de keteltemperatuur, kijk dan ook of de ketel een “comfort”-functie heeft. Dat is een klein boilertje dat altijd een voorraadje heet water beschikbaar houdt voor de warmwaterkraan. Als u wilt besparen, schakel die functie dan uit.

Verwijzingen van Frans