Rekenen met de Freonen - door Frans Debets: editie 20: De transitie is als het weer

In de rubriek Rekenen met de Freonen deelt Frans Debets – speciaal voor de Freonen – zijn duurzame observaties. In deel 20 gaat Frans in op de overeenkomsten tussen een vaak veranderd weerbeeld en de energietransitie.

Druk op de Lees verder-knop voor het twintigste verhaal van Frans.

Mijn kapper wil altijd graag over het weer praten. Hij weet er veel van, maar als ik instemmend reageer, heeft hij bewijs dat het toch eigenlijk weer anders zit. Hij zegt iets over de vreselijke regenval, maar dan betoogt hij dat het wel goed voor de bodem is. Of hij klaagt over de kou en dan vervolgens legt hij uit dat het allerlei schadelijke insecten uitroeit. Of dat de wind zo’n overlast gaf, maar dat het vorig jaar nog veel erger was.  

Het lijkt de energietransitie wel; het gaat goed én het gaat slecht. Vijf voorbeelden, trekt u zelf de conclusie maar.

  • Begin november was ons gasgebruik 30% onder het gemiddelde van 2019-2021. Goed dat we zo vasthoudend besparen. De laatste week van november was het gebruik 20% onder het 2019-2021 gemiddelde. Dat is een verontrustende trend, dat gaat niet goed zo.
  • In 2021 stond ruim 15% van alle Nederlandse windmolens op land (en in de meren) in de provincie Friesland. Goed gedaan Fryslân! In 2022 was het Friese aandeel iets minder dan 15%. Ai, Fryslân zakt weg!
  • Europa reduceerde de broeikasgasemissies sinds 1990 met 24%,, maar in India stegen deze met 178%. Schandalig toch, die achterblijvende Indiërs! Per hoofd van de bevolking emitteert Europa nu 7,2 ton per jaar; in India is het 2,4 ton. Schandalig toch, die Europeanen…
  • Volgend jaar gaat de energiebelasting op gas voor de kleinverbruikers weer omhoog, van € 0,48980 per m3 dit jaar, naar €0,58396 (exc. BTW). En maar binnenharken, de staat heeft altijd geld nodig. De vermindering van belasting die in uw energierekening is opgenomen gaat van €493,27 dit jaar, naar €521,78 (excl. BTW). De staat als Sinterklaas, zo wordt weer een paar miljard rondgestrooid.
  • Sinds 2017 is de belasting op gas ruim verdubbeld. De staat verhoogt altijd maar, houdt dat dan nooit op? De belasting op elektriciteit is in 2024 gelijk aan die van 2017. Onverantwoord, zo rem je het gebruik niet af.

De werkelijkheid is nou eenmaal complex en niet zo makkelijk te beschrijven met eenvoudige goed– of slecht-labels. Dit was de 20ste aflevering van een serie met verwarrende cijfers. Komend jaar komen er nog weer 10 bij.

Over de CO2 emissies: https://www.euronews.com/green/2023/05/17/fact-check-is-europe-the-only-part-of-the-world-that-has-reduced-its-greenhouse-gas-emissi

In januari leg ik de belastingtarieven van 2024 uit.