Rekenen met de Freonen - door Frans Debets: editie 7

In de rubriek Rekenen met de Freonen deelt Frans Debets – speciaal voor de Freonen – zijn duurzame observaties. Met vandaag deel 7.

Druk op de Lees verder-knop voor het zevende verhaal van Frans.

Het onlangs gepubliceerde overzicht van het CBS over Hernieuwbare Energie in 2021 staat boordevol cijfers over de ontwikkeling van de niet-fossiele energie. Hoe staat Friesland er voor in vergelijking met de andere provincies?

Het gaat om Warmte, Transport en Elektriciteit.

Elektriciteit groeit snel in Nederland, vooral de productie van de windmolens en de zonnepanelen draagt daaraan bij. Het percentage hernieuwbare elektriciteit was in 2021:

Hernieuwbare elektriciteit in 2021
  Percentage Per inwoner in kWh
Nederland 26,9% 1559
Friesland 36,1% 1713

De koploper is Flevoland, daar is de productie per inwoner: 7070 kWh. Utrecht staat achteraan met 442 kWh per inwoner.

Windenergie ontwikkelde zich goed in 2021, er staat nu 5258 MW op land en 2460 MW op zee.

De windenergie in Friesland is met windpark Friesland flink toegenomen, de groei van 2020 naar 2021 was een verdubbeling. De top 5 provincies zijn nu:

Windvermogen in MW per provincie
Flevoland 1309
Groningen  734
Noordholland  668
Friesland  581
Zeeland  566
Totaal van de top 5 3858  (73% van het totaal van Wind op Land)

Zonne-energie blijft ook nog groeien. Er staat nu bijna 15.000 MW opgesteld. Als deze capaciteit op volvermogen levert, kan al het stroomgebruik in Nederland afgedekt worden (dit komt echter zelden voor).

Sinds 2017 groeit de zonnestroom in Friesland, in 2017 was de productie 131.000 MWh,in 2021 was het 678.000 MWh. Dus vervijfvoudigd in 5 jaren! Toch zit Friesland in de zoncompetitie in de middenmoot.

De top zon-provincies zijn:

Zon vermogen per provincie in MW
Brabant 2576
Gelderland 1825
Zuid Holland 1499
Groningen 1114
Noord Holland 1410
Overijssel 1219
Limburg 1163
Friesland   841

Groengas is nog een kleine sector maar hij groeit wel. Het totaal is nu 225 miljoen m3.. De regering wil dit nu snel opschalen va 200 miljard m3 !

Friesland doet goed mee met groengas, maar Brabant is verreweg de grootste producent.

Groengasproductie in TJ in vier provincies: het totaal van Nederland is 8922 TJ  
Brabant 2309
Groningen 979
Drenthe 719
Friesland 526

Omgevingsenergie is een nieuw fenomeen dat verbonden is met de warmtepomp. Een warmtepomp ontrekt zijn warmte uit de lucht of uit de bodem of uit het water. Deze energie wordt meegeteld als hernieuwbare energie.

In de bovenstaande grafiek is te zien dat vooral de warmte-onttrekking uit de lucht zich snel ontwikkelt. De warmte uit de bodem, oa. via geothermie, groeit wel, maar lucht is nu leidend.

In de grafiek hieronder gaat het om de jaarlijks bijgeplaatste lucht-warmtepompen, in twee jaren is dit ongeveer verdubbeld.

In de statistieken is het aandeel Omgevingswarmte van Friesland nog niet goed terug te vinden.

De conclusie: Friesland doet goed mee, de provincie zit op een iets hoger percentage dan Nederland. Maar Nederland zit nu rond 12%, dat is eigenlijk veel te weinig. Er moet dus nog heel veel gebeuren.

Voor meer informatie: https://longreads.cbs.nl/hernieuwbare-energie-in-nederland-2021/

Of de Klimaatmonitor: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie