Restwarmte Hochwald kan 700 woningen in Bolsward Noord verwarmen

Kan de restwarmte die bedrijven overhouden gebruikt worden om huizen te verwarmen? Adviesbureau Fakton heeft hier het afgelopen jaar, in samenwerking met Ede Wageningen ingenieurs, onderzoek naar gedaan. Dit hebben ze gedaan bij vier bedrijven; UCC Coffee, Elis, Hochwald en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Samen met deze bedrijven is gekeken naar wat mogelijk is. Welke installaties zijn waar nodig en hoe kan de restwarmte gebruikt worden voor de verwarming van huizen in de buurt?

Uit het onderzoek blijkt dat er meer mogelijk is dan eerder gedacht. Hochwald zou voldoende restwarmte hebben voor de verwarming van 700 woningen. De andere drie bedrijven kunnen met hun restwarmte 580 huizen verwarmen.

Restwarmte

Tijdens het onderzoek is besloten om verder te gaan met de restwarmte van Hochwald voor de wijk Bolsward Noord. De warmte van de andere bedrijven kan eventueel gebruikt worden voor de hele stad Bolsward. Hier wordt een warmtevisie voor gemaakt.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek is te lezen op www.duurzaamsudwestfryslan.nl.