Royal HaskoningDHV helpt gemeente Leeuwarden bij Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Wethouder Friso Douwstra tekende dinsdag 24 september namens de gemeente Leeuwarden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Hiermee onderstreept de gemeente haar ambitie om stadslogistiek te verduurzamen en op korte termijn concrete stappen te zetten. Freon Royal HaskoningDHV is door gemeente Leeuwarden gevraagd voor de procesbegeleiding.

Zero Emissie Zone
“Voor de 30-40 grootste steden van Nederland geldt dat ze in 2025 een Zero Emissie Zone moeten hebben”, vertelt Klaas Yde Haarsma van Royal HaskoningDHV op de website van zijn werkgever. “Wij begeleiden veel steden in het proces hier naartoe. Door deze opgave te verbinden aan de ambitie om het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad te verminderen én de binnenstad aantrekkelijker te maken, zorgen we voor draagvlak voor deze uitdaging. Juist in Leeuwarden, maar bijvoorbeeld ook in Groningen, merken we dat veel initiatieven met deze aanpak juist van onderop ontstaan.”

Vervoersbewegingen
“Het aantal vervoersbewegingen neemt toe in Leeuwarden”, vult wethouder Friso Douwstra aan. “We denken na over hoe we daarmee moeten omgaan. Hoe kunnen we de vervoersbewegingen verminderen en de stad leefbaar houden? Dat doen we niet alleen als gemeente, maar als gemeenschap. Het zijn vooral de bedrijven zélf die het doen. De gemeente helpt daar graag in mee.”

Transitie naar zero emissie mobiliteit
Royal HaskoningDHV begeleidt diverse steden in de transitie naar zero emissie mobiliteit. Met veel (middel)grote steden werkt onze Freon aan milieuzones en zero emissie zones. In Noord-Nederland doet men dit in een gezamenlijke, regionale aanpak met de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Sneek en diverse noordelijke ondernemers en brancheorganisaties.

(Foto: gemeente Leeuwarden)

Lees meer op de website van Royal HaskoningDHV:

Leeuwarden maakt binnenstad aantrekkelijker met slimme en schone bevoorradingslogistiek

Op dinsdag 24 september 2019 heeft de wethouder Friso Douwstra namens de gemeente Leeuwarden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Een ambitie die ondersteund wordt door het bedrijfsleven. Met deze ondertekening omarmt de gemeente de ambitie om stadslogistiek te verduurzamen en op korte termijn concrete stappen daartoe te zetten.