Royal HaskoningDHV levert maatwerk bij aantrekkelijker maken Leeuwarder binnenstad

Freon Royal HaskoningDHV helpt Leeuwarden bij het verkrijgen van een aantrekkelijke binnenstad. Projectmanager Klaas-Yde Haarsma draagt vanuit het advies- en ingenieusbureau zorg voor dit proces. Het beperken van de vervoersbewegingen geldt hierbinnen als een van de doelen. Onlangs leidde dit tot het autoluw maken van de Eewal, Wortelhaven, het Gouverneursplein, Raadhuisplein en Hofplein.

Lokaal maatwerk

“Lokaal maatwerk is essentieel voor onze aanpak”, vertelt Haarsma op de site van Royal HaskoningDHV. “Door lokale stakeholders actief te betrekken, krijgen we niet alleen samen zicht op de urgentie, maar gaan stakeholders ook meedenken over mogelijke oplossingen die de binnenstad aantrekkelijker maken.”

Autoluw

De coronasituatie heeft deze ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. “Wat we zien in dit proces is dat juist de anderhalvemetersamenleving de opgave versnelt”, zegt Hayo Galema, binnenstadsmanager in Leeuwarden. “Lokale ondernemers, onder aanvoering van de horeca, pleiten voor een versnelde transitie van autogebied naar verblijfsruimte.” Een vaststelling die Erik Regterschot, programmamanager duurzame binnenstedelijke mobiliteit bij Royal HaskoningDHV, vanuit zijn eigen ervaringen onderschrijft. “Dat zien wij ook in andere gemeenten die wij adviseren over het autoluw en emissieloos maken van binnensteden, zoals Groningen, Sneek en Haarlem. Juist nu is er veel draagvlak voor pilots, om door te pakken – en als dat goed bevalt bij alle partijen zou die situatie wel eens goed permanent kunnen zijn.”

Zero emissie

Royal HaskoningDHV werkt aan zero emissie-logistiek in diverse grote en middelgrote steden. Dit gebeurt altijd samen met lokale ondernemers en in samenspraak met de gemeente. “Die opgave gaat vrijwel overal gepaard met het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de stad. Dat vraagt om het smeden van lokale coalities, om expertise op het gebied van binnenstedelijke mobiliteit en intelligente oplossingen”, besluit Regsterschot.