Ruim 2 miljoen IMF-subsidie voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De noodzaak voor het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen is van groot belang voor het voortbestaan van verenigingen en stichtingen, en daarmee voor de leefbaarheid in Fryslân. Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt Freonen-provincie Fryslân voor 2.325.000 euro  subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en er kan tot maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten gefinancierd worden.

De subsidietender staat open van 8 tot en met 25 mei 2023 (eerste tender). De aanvragen die worden gehonoreerd, hebben aan het begin van de herfst de middelen tot hun beschikking. Zij kunnen dan starten met de realisatie van de verduurzamingsplannen. In de herfst is tevens de tweede subsidietender (van 18 september tot en met 5 oktober) met ook 2.325.000 euro aan beschikbare subsidiemiddelen. Wanneer elk project het maximale bedrag aanvraagt, zal er per tender ruimte zijn voor 66 initiatieven.

Subsidiabele kosten

Alle kosten die te maken hebben met het verduurzamen van het pand zijn subsidiabel. Er kunnen dus ook kosten voor ecologisch onderzoek, vervanging van het dak, kosten voor vergunningen etc. worden opgevoerd in de subsidieaanvraag. We zien dat er behoefte is om ook aanverwante zaken op te kunnen nemen, aangezien in veel gevallen de gebouwen achterstallig onderhoud hebben aan bijvoorbeeld het dak. Opknappen is nodig om vervolgens zonnepanelen neer te kunnen leggen.

Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2023 kan er subsidie worden aangevraagd. De tweede aanvraagperiode loopt van 24 april t/m 11 mei (17.00 uur) 2023. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf