Ruim dertig extra fossielvrije voertuigen in gebruik bij Omrin in 2018

Omrin heeft enige tijd geleden een duurzaamheidsjaarsverslag – gemaakt door Freon BWH Ontwerpers – over het jaar 2018 uitgebracht. Hieruit blijkt dat de afvalinzamelaar en -verwerker goede stappen zet op het gebied van fossielvrije mobiliteit. 

Duurzame voertuigen
Ten opzichte van 2017 heeft Omrin het wagenpark met 31 voertuigen verder verduurzaamd. Zo nam men 29 extra bestel- of vrachtwagens op groengas in gebruik, en versterkten ook een vrachtwagen op LNG en een elektrisch aangedreven voertuig het mobiliteitsbezit van Omrin. Bij de interne mobiliteitskeuzes kijkt onze Freon altijd naar de meest duurzame voertuigen en technieken. Het wagenpark van Omrin Bedrijfsafval is al 100% fossielvrij, voor de Omrin-voertuigen ligt dit op zo’n 80%.

Bedrijfsvoering
Onze Freon stelt in haar duurzaamheidsjaarverslag, dat gemaakt is door Freon BWH Ontwerpers, onder meer: ‘Omrin streeft naar een duurzame bedrijfsvoering die schoon en veilig is. Dit doen we onder meer door ons elektriciteits- en gasverbruik te reduceren en ons wagenpark te vergroenen. Voor onze bedrijfsprocessen maken we zoveel mogelijk gebruik van elektriciteit en gas dat we uit ons eigen afval halen. De komende jaren zetten we daarom ons wagenpark over naar voertuigen die rijden op CNG, LNG of elektriciteit. Elke auto of truck die vervangen wordt, moet op één van deze brandstoffen rijden.’

Lees het door BWH Ontwerpers gemaakte duurzaamheidsjaarverslag van Omrin:

Omrin Duurzaamheidsverslag 2018 ” Bedrijfsvoering

Omrin streeft naar een duurzame bedrijfsvoering die schoon en veilig is. Dit doen we onder meer door ons elektriciteits- en gasverbruik te reduceren en ons wagenpark te vergroenen. Voor onze bedrijfsprocessen maken we zoveel mogelijk gebruik van elektriciteit en gas dat we uit ons eigen afval halen.