Samenwerking GroenLeven en AgruniekRijnvallei

AR (AgruniekRijnvallei) en Freon GroenLeven hebben op 16 december een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze gaan de leden en afnemers van
AR stimuleren hun daken een dubbelfunctie te geven door ze te benutten voor zonne-energie. Daarmee leveren AR, haar leden en afnemers en GroenLeven een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Agrariërs

Voor AR en GroenLeven staat voorop dat er goed moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte in Nederland voor de opwekking van duurzame energie. Om kostbare grond te sparen is het een vanzelfsprekende stap om daken van stallen en loodsen te voorzien van zonnepanelen. Agrariërs kunnen zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de keten en aan de energietransitie. Bovendien profiteren zij van de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie. Zo hebben agrariërs de keuze uit het kopen of leasen van zonnepanelen of de verhuur van het dak.

Groene energie

AR wil door middel van duurzaam opgewekte energie de mengvoerproductie ‘vergroenen’. De vraag naar groene energie uit de regio neemt namelijk toe. Enerzijds door de vraag om minder CO2 uit te stoten en anderzijds door de toename van concepten waarin duurzaam geproduceerd voer steeds belangrijker wordt. Martin Grift, algemeen directeur AR: “Het is belangrijk dat onze leden en afnemers mee kunnen doen aan concepten waarin duurzaam geproduceerd voer steeds vaker een eis is. Bovendien willen we graag bijdragen aan een duurzaam rendement van de sector zonder kostbare landbouwgrond op te offeren.”

Van A tot Z

GroenLeven verzorgt voor de leden en afnemers van AR het hele zonne-energietraject van A tot Z. Luuk Hofstra, hoofd sales grootschalige daken: “We zijn ontzettend trots op de samenwerking met AR. Samen willen we de leden en klanten van AR helpen verduurzamen. Met onze kennis, kunde en jarenlange ervaring in de agrarische sector leveren we zo gezamenlijk een substantiële bijdrage aan de energietransitie.”