Samenwerking INNAX en Triodos Bank

Freon INNAX en Triodos Bank hebben hun samenwerkingsplannen naar buiten gebracht. De twee organisaties richten zich op projectfinanciering van toekomstige lokale energiecoöperaties, met de bedoeling duurzame energie bereikbaar te maken voor huurders van woningcorporaties.

Energiecoöperaties

INNAX werkt samen met woningcorporaties aan het oprichten van energiecoöperaties op wijkniveau, waar huurders lid van kunnen worden. De coöperaties benutten de beschikbare daken maximaal voor zonne-energieopwekking en leveren de stroom tegen kostprijs aan de huurders. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van zonneweides en offshore wind om meer huurders van duurzame energie te voorzien.

Projectfinanciering

Een energiecoöperatie zorgt zelf voor de investeringen die nodig zijn om de PV-installaties te realiseren, zo valt te lezen op de website van INNAX. Daarvoor zoekt men naar externe financieringsbronnen. Huidige projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporaties, via energiefondsen en crowdfunding. “Dat betekent iedere keer zoeken naar oplossingen om projecten gefinancierd te krijgen”, vertelt Guus van Schöll van INNAX op de eigen website. “Voor de verwachte groei van nieuwe coöperaties en realisatie van geplande installaties – goed voor een opwek voor circa 36.000 huishoudens – is grote behoefte aan een stabiele projectfinanciering. Die hebben we gevonden bij Triodos Bank.”

Lees op de site van INNAX meer over deze samenwerking