SDG Netwurk Fryslân vraagt met congres aandacht voor Sustainable Development Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld vastgesteld om samen aan te werken: de Sustainable Development Goals. In Fryslân is een groep organisaties in actie gekomen om aandacht voor deze doelen te vragen en de samenwerking in Fryslân rond deze doelen te verbeteren: het SDG Netwurk Fryslân. Op 14 maart organiseert dit SDG Netwurk Fryslân een congres in Heerenveen, bij het Friesland College, Saturnus 7, van 14:30 – 19:30 uur. Aanmelden voor het congres is gratis, maar wel vereist, en er geldt vol=vol. Opgave voor het congres kan via de website www.sdgnetwurk.frl.

Voor wie
Genodigd is een ieder die zich impliciet of expliciet bezig houdt met de SDG’s en met het bouwen aan een duurzaam en sociaal Fryslân – binnen en buiten de grenzen van onze regio. In elk geval zijn aanwezig: mensen uit het onderwijs, kunstenaars, studenten, mensen van overheden, van verschillende burgerinitiatieven en uit het bedrijfsleven.

Inspiratie
Inspiratie zullen deze sprekers brengen: Hugo von Meijenfeldt, de SDG-coördinator voor Nederland, hij belicht wat de SDG’s zijn, hoe ze tot stand zijn gekomen, wat er in Nederland al gebeurt om deze doelen te bereiken. Daarnaast komt ook Marga Hoek, strateeg op internationaal niveau en schrijfster van het boek “the Trillion Dollar Shift”. Zij vertelt over de win-win van de SDG-doelen voor Fryslân. Bisschop Garang Chan Awac komt uit Zuid Soedan naar Fryslân toe, hij is een belangrijke spil van één van de Friese Particuliere Initiatieven, in dit geval de Imena Foundation uit Drachten. De bisschop is op bezoek in Fryslân en vertelt tijdens het congres over zijn hoopgevende ervaringen, hoe hij werkt vanuit de kracht van de mienskip in Zuid-Soedan.

Interactieve workshops
Naast deze inspiratie zijn er ook interactieve workshops, ingedeeld op thema’s, verbonden aan de SDG’s, waarbij aandacht is voor de regionale Friese en de internationale context: think global, act local. Verder is er ruimte om te netwerken en kennis te delen.

Betrokken jongeren
Het congres wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet en medewerking van studenten en jonge Friezen. Doutsen Goslinga (21 jaar) is één van de dagvoorzitters op 14 maart. Zij is eerder dagvoorzitter geweest bij de Dag van de Duurzaamheid. Haar drijfveer om hier aan bij te dragen: ze wil bewustwording stimuleren en mensen tot actie aanzetten. “Ik wil toewerken naar een positief toekomstbeeld. Er zijn al heel veel fantastische projecten in Fryslân, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid. En tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat we nog zoveel méér kunnen doen, meer verbinden, in Nederland en Europa ook. Echt een stapje extra zetten, dat levert ook weer veel meer op voor een beter klimaat. Daar ga ik voor!”

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van het SDG Netwurk Fryslân, foar in duorsume wrâld: Houkje Rijpstra (Circulair Friesland), Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie), Anoesjka Duinstra (Fair Fryslân), Dirk van den Berg (Duurzaamheidsplatform Heerenveen), Bouwe de Boer (Freonen fan FossylFrij Fryslân), Frank van Hout (ROC Friesland College), Henk Wijma (Stichting Studenten-en Musaharproject Nepal), Klaas Sietse Spoelstra (Kening fan ‘e Greide/LF2028) en Heleentje Swart (Spark the Movement).

Bekijk het programma en meld je aan.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

SDG Congres partners

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Global Goals

Logo SDG Netwurk Fryslân