Soly tekent fossielvrij-convenant tijdens Klimaattop Madrid

Freon Soly heeft op woensdag 11 december tijdens de COP25-klimaattop in Madrid een ambitieus actieplan voor bedrijven ondertekend. In het document staat dat de 500 ondertekenaars hun CO2-uitstoot vóór 2030 naar nul zullen terugbrengen. Daarmee streven ze concreet een fossielvrije bedrijfsvoering na.

Klimaatdoelen Parijs
‘Dit commitment wordt ondertekend door 500 internationale bedrijven op het hoofdpodium van de Klimaattop in Madrid’, aldus Enie.nl-oprichter Patrick van der Meulen op de eigen website. ‘Het toont aan dat het bedrijfsleven haar maatschappelijke rol serieus neemt en niet wacht op de politiek. Deze actie is het grootste commitment van het bedrijfsleven tot dusver. Ik hoop dat onze gezamenlijke vonk het vuur bij de regeringsleiders doet oplaaien. Het geeft mij hoop en optimisme dat we als bedrijfsleven in staat zijn om de klimaatdoelen van Parijs alsnog te halen.’

Aanpak Soly
Freon Soly geeft zelf het goede voorbeeld, zo meldt de oprichter. ‘Wij gaan de uitstoot in onze totale keten in kaart brengen en naar het minimum reduceren. De uitstoot die overblijft zullen we compenseren. Hierbij nemen we onze leveranciers en partners mee. Daarnaast vervangen we al onze auto’s door elektrische varianten en laden we deze op met zonne-energie’, besluit Van der Meulen.

Lees verder op Soly.nl:

Zonne-energie leverancier enie.nl tekent convenant op VN Klimaattop

Op de VN Klimaatconferentie in Madrid (COP25) heeft de Groningse zonne-energie leverancier, samen met 500 andere bedrijven, een belangrijk actieplan ondertekend om voor 2030 volledig fossielvrij te zijn. Dit is ruim 20 jaar voor het einddoel van het klimaatakkoord van Parijs.