Stadsschouwburg De Harmonie ontvangt Fairtrade-certificaat

Op donderdagmiddag 11 mei heeft Stadsschouwburg De Harmonie – een Freon fan Fossylfrij Fryslân – een Fairtrade-certificaat ontvangen uit handen van wethouder Evert Stellingwerf van Freonen-gemeente Leeuwarden. De schouwburg ontvangt dit voor haar inzet voor eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. Naast dit certificaat heeft De Harmonie al een aantal jaren de gouden green key status, voor duurzaam ondernemen.

Marijke van der Woude, directeur van De Harmonie: “Een geweldige erkenning en steun in de rug in onze ambitie in 2025 het meest duurzame theater van Noord-Nederland te zijn. Hierin trekken we overigens samen op met de gemeente Leeuwarden. Die op haar beurt weer de ambitie heeft in 2035 klimaatadaptief te zijn.”

Een van dertien onderscheiden organisaties

De Harmonie is een van de dertien organisaties die deze oorkonde toegekend hebben gekregen. Met de uitreiking worden de bewuste keuzes die de kandidaten doorvoeren in hun organisatie erkend door de gemeente Leeuwarden. De kandidaten moeten voldoen aan de criteria van de Fairtrade Gemeenten Campagne, dit is een landelijke campagne waar gemeente Leeuwarden sinds 2017 onderdeel van is. De organisaties en ondernemers die donderdagmiddag een certificaat hebben ontvangen voldoen aan de criteria, omdat zij bewuste keuzes maken voor eerlijke productie, duurzame consumptie en verantwoord inkopen.

Het begint bij koffie en thee…

Bij veel organisaties begint de eerste stap om verantwoord te ondernemen bij de koffie en thee die zij dagelijks drinken of serveren. Het inkopen van Fairtrade-koffie en -thee maakt betere leef- en werkomstandigheden en duurzame ontwikkeling mogelijk voor boeren en producenten, omdat het Fairtrade keurmerk een eerlijke prijs en een leefbaar inkomen garandeert. Ook bij Stadsschouwburg De Harmonie is de koffie en thee afkomstig van eerlijke en duurzame productie. “Dat vinden wij niet meer dan normaal,” zegt Siebren Greidanus. Naast zijn rol als projectleider Gebouwbeheer is hij ook onderdeel van het GreenTeam van De Harmonie. “Stap voor stap zoeken wij voor elke keuze die we moeten maken een duurzame keuze. Zo gooien we bijvoorbeeld onze vlaggen niet weg, maar maken we in samenwerking met vrijwilligers uit het Upcycle Atelier van stichting Omrin Estafette recyclewinkels een opvouwbaar tasje.”

Alle onderscheiden organisaties

Certificaten werden uitgereikt aan Stadsschouwburg De Harmonie, FUMO, Merk Fryslân, Stoereloer, ByOni, Regverdig, Kloffie Comfortstore, MiedemaHout, Atelier Friesch Hout, Handgemaakt Ineke S, Atelier MaAn/Atelier Vogel en JewelryByRDT. Tijdens de uitreiking deelden de kandidaten hoe zij verantwoordelijkheid nemen voor hun inkoop- en productie- en consumptiebeleid. De bewuste keuzes van de gecertificeerde kandidaten zijn een inspiratie voor anderen.

Gemeente Leeuwarden gaat Fair Vooruit

De campagne van Fairtrade Gemeenten, heeft ten doel bewustwording creëren over eerlijke productie, duurzame consumptie en verantwoord inkopen. De activiteiten van het Fairtrade keurmerk dragen bij aan 10 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit maakt dat de SDG’s, naast eerlijke handel, een belangrijke focus zijn voor de werkgroep Fairtrade Leeuwarden. De campagne past daarmee in de visie van de gemeente Leeuwarden om Global Goals gemeente zijn.

Foto: Fairtrade Leeuwarden