Start vijfjarig onderzoek naar ecologische effecten zonneparken

Op donderdag 15 december vond de officiële start plaats van een langdurig wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek, geïnitieerd door de Provincie Groningen en Solarfields, geeft inzicht in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels, of vormen ze een bedreiging? Biologe Sylvia de Vries – Rijksuniversiteit Groningen – brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

Melissa van Hoorn, gedeputeerde van de provincie Groningen: ‘Graag willen we weten hoe zonneparken op de meest verantwoorde manier ingericht kunnen worden. Zodat ze, naast duurzame opbrengsten, ook een plus voor de natuur opleveren. Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek dat daar antwoord op geeft. Ik ben erg blij dat het onderzoek nu van start gaat. Op deze manier werken we concreet aan een groene toekomst.’    

Start ecologisch onderzoek
Sylvia de Vries, biologe bij Rijksuniversiteit Groningen: ‘De aanleg van zonneparken gebeurt meestal in intensief gebruikt agrarisch landschap. Hiermee verdwijnt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat kan een positief resultaat op de bodem hebben. Maar er verdwijnt ook oppervlakte aan leefgebied voor akkervogels. Wat heeft dat voor effect? Hoe zorg je dat er naast zonneparken ruimte blijft voor natuur? Wat is beter voor de biodiversiteit, wel of geen begrazing? In hoeverre gebruiken akkervogels zonneparken als broedhabitat of foerageergebied? Wat is de meerwaarde voor de biodiversiteit van een ruimere opstelling van de panelen? Deze en veel meer vragen hoop ik in mijn proefschrift te beantwoorden.’

Vijftien zonneparken
Het onderzoek heeft betrekking op vijftien zonneparken van verschillende eigenaren in de provincie Groningen. De onderzoekers brengen bij alle parken de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in kaart. Daarnaast monitoren zij bij negen zonneparken de ecologische waarden voor, tijdens en na de bouw. Ook vinden bij deze parken diverse experimenten plaats op het gebied van inrichting en beheer. Denk hierbij aan de afstand tussen panelen, het beheer van de vegetatie tussen de panelen en de aankleding van de rand van het park.

Combinatie van functies bij zonnepark Roodehaan
Zonnepark Roodehaan is één van de vijftien zonneparken uit het onderzoek en momenteel in aanbouw. Hierbij worden verschillende maatregelen genomen om positieve ecologische effecten te stimuleren. Zo worden de zonnepanelen onder andere in een meer standaardopstelling gebouwd en komt er extra ruimte tussen de panelenrijen. Het doel hiervan is om te kijken of een bepaalde inrichting effect heeft op de biodiversiteit. Jelmer Pijlman – directeur Solarfields: ‘Dit zonnepark levert straks genoeg groene stroom voor 8.680 huishoudens. Zo verbeteren we de wereld met duurzame energie. Maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van diezelfde wereld. Daarom zijn we op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken, die ook natuurinclusief zijn: die rekening houden met lokale flora en fauna en bijdragen aan biodiversiteit.’

Betrokken partijen
De provincie Groningen, Solarfields en Agricola School for Sustainable Development i.o. van de Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk dit vijfjarige onderzoek naar de effecten van de aanleg van zonneparken mogelijk.

Aangesloten zonnepark eigenaren
Hanergy, Eneco, Sunvest, Energiestreek, Vattenfall, Powerfield, Ecorus, GroenLeven, LC Energy, TPSolar, Solar Proactive