Studenten Freonen Friesland College en ROC Friese Poort exposeren lisdodde-producten in Biosintrum

Studenten van Freonen Friesland College en Friese Poort komen met een oplossing voor uitdagingen waar Friesland mee te maken heeft, zoals het verminderen van primaire grondstofgebruik en CO2-uitstoot uit de bouwsector en veenweidegebieden. Tijdens de nationale Week van de Circulaire Economie, 7 tot en met 12 februari, exposeren de mbo’ers praktische producten van lisdodde in het Biosintrum in Oosterwolde. De expositie is onderdeel van het congres: Inko(p)pen Biosbased! op woensdag 9 februari waarin bedrijven, beleidsmakers en studenten samenkomen om biobased bouwen van de niche naar de mainstream te tillen.

Lisdodde

Lisdodde is een veelbelovende materiaal dat groeit in nat veengebied. Het biedt een nieuw verdienmodel bij hogere grondwaterpeilen, welke vereist zijn om bodemdaling en CO-uitstoot uit de Friese veenweiden tegen te gaan. De studenten presenteren hun producten  in het Biosintrum, het kloppende hart van de biobased economie in Friesland. 

Foppe de Haan

Woensdag 9 februari om 12:30 uur staan ze voor een groot en divers publiek. Oud-bondscoach en trainer Foppe de Haan, tevens bestuurslid van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, trapt dan het Congres Inkop(p)en Biobased af. Want hoewel de toepassing van lisdodde misschien nog in de kinderschoenen staat, zijn er talrijke succesverhalen van andere biobased materialen! De congres deelnemers worden geïnspireerd door onder andere hennep, houtvezel en cellulose toepassingen, en lopende bouwprocessen uit het land. Zo blijkt dat biobased bouwen niet langer alleen voor pioniers is weggelegd, maar dat de aanwezige woningcorporaties en bouwbedrijven er zo mee aan de slag kunnen.