Studie naar waterstofeconomie Noord-Nederland

Provincie Drenthe wil het rijden op waterstof in de provincie stimuleren en zet zich daarom in voor het gebruik van waterstof in mobiliteit. Om hier een nieuwe impuls aan te geven wil de provincie een subsidie van ruim 840.000 euro verlenen aan Green Planet in Pesse voor het verleasen van honderd waterstofauto’s en acht -trucks en een studie naar het creëren van een waterstofeconomie in Drenthe, Groningen en Friesland.

Green Planet heeft als partij in het zogeheten HEAVENN-Consortium de uitvoering van dit project op zich genomen. Dit consortium, dat onderdeel is van de waterstofketen in Noord-Nederland (Hydrogen Valley), bestaat uit private en publieke partijen in Noord-Nederland die met concrete projecten invulling geven aan de waterstofketen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Wij willen vanuit Drenthe een bijdrage leveren aan dit project, omdat het een aantrekkende werking heeft op de productie, handel en transport van waterstof. Met het verleasen van waterstofauto’s en -trucks wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om deze auto’s en trucks beschikbaar te stellen voor personeel. Dat betekent meer waterstofauto’s op de weg en meer vraag naar productie en distributie van waterstof. Op deze manier hopen we het gebruik van waterstof nog meer te stimuleren”.

Waterstofeconomie

Het verleasen van de waterstofauto’s en -trucks en de studie naar het creëren van een waterstofeconomie dragen bij aan het verder ontwikkelen van de waterstofketen in Noord-Nederland, waar Drenthe onderdeel van uitmaakt. De studie brengt de groei in het marktaandeel van waterstof als energiedrager voor transport zonder schadelijke uitstoot in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de aanschafkosten en de operationele kosten bij gebruik van waterstof op de weg en het water.

De totale omvang van het project bedraagt 14,1 miljoen euro. Om het te kunnen financieren brengt de ontwikkelaar zelf 9,2 miljoen euro in, komt 2,5 miljoen euro uit Europese HEAVENN-gelden en wordt naast de subsidie van provincie Drenthe een bijdrage gevraagd van provincie Groningen en de Rijksoverheid. Voordat de bijdrage vanuit Drenthe definitief wordt toegekend krijgen Provinciale Staten de mogelijkheid om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de subsidie aan te geven.