Succesvolle BCDN 2019 voor Freonen fan Fossylfrij Fryslân

De Business Contact Dagen Noord 2019 zijn succesvol verlopen voor de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Met het eigen Fossylfrij Ondernemersplein en het mede-organiseren van de Beleefarea duurzame mobiliteit trokken de Freonen de aandacht bij het bezoekend publiek.

(Foto)verslag BCDN 2019
Op het Fossylfrij Ondernemersplein (plein 3040) waren liefst zestien Freonen te vinden. Zij gingen met belangstellenden in gesprek over de vele kansen die een fossielvrije bedrijfsvoering biedt. Dichtbij het Fossylfrij Ondernemersplein was bovendien een Beleefarea duurzame mobiliteit te vinden. In deze hal konden bezoekers testritten maken met voertuigen op groengas en elektriciteit. Deze vervoermiddelen werden ter beschikking gesteld door Mobiliteitsfreonen (ABD Renault en Nissan, Bourguignon Lease, OrangeGas, Autogroep Haaima, Engelsma & Wijnia, Friesland Lease en Frisian Motors) en Circulair Friesland.

Na afloop van de Business Contact Dagen Noord sprak Freonen-projectleider Bouwe de Boer de vele aanwezigen toe, waarin hij onder meer zijn dank uitsprak richting de aanwezige Freonen. Zij zijn volgens De Boer onmisbaar in de jacht op een fossielvrij Friesland.

(De laatste 14 foto’s zijn gemaakt door Lotte Dam).
Fossielvrij Friesland 1 Fossielvrij Friesland 2 Fossielvrij Friesland 3

      Fossielvrij Friesland 4 Fossielvrij Friesland 5   Fossielvrij Friesland 8    Fossielvrij Friesland 10