Súdwest-Fryslân wint bij Global Goalsverkiezing

Freon Súdwest-Fryslân is een van de drie winnaars van de jaarlijkse Global Goals Gemeenteverkiezing van de VNG. Ze kwam als beste uit de bus in de categorie ‘visionair’. De beide andere winnaars zijn Noordenveld (categorie ‘verbinder’) en Den Haag (‘grensverlegger’). De winnaars werden donderdag 11 maart bekendgemaakt tijdens de Global Goals Gemeenten Meet-up, een jaarlijks evenement van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De Meet-up was dit keer digitaal.

Global Goals

Voor Súdwest-Fryslân is werken met de Global Goals een kwestie van voortdurend de samenhang zien, en de fysieke, sociale en economische aspecten met elkaar in balans te brengen. “Door te verbinden en kansen te pakken worden duurzame ontwikkelingen gerealiseerd”, zegt wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân. Dit staat ook centraal in de Omgevingswet, die per 2022 van kracht wordt.

‘We doen het samen’

De Man: “Ook in onze Omgevingsvisie vertalen we de Global Goals naar het dagelijks beleid en de gemeentelijke activiteiten. En het belangrijke daarin is: we doen het echt samen. Hiervoor zoeken we samenwerking met de mienskip, partners zoals het onderwijs, onze gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.”

De Global Goals zijn de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030. Zo zijn er doelen over goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, eerlijk werk en economische groei, duurzame steden en gemeenschappen en verantwoorde consumptie en productie.”

“De doelen lijken abstract, maar schijn bedriegt”, zegt De Man. “Want ze hebben allemaal een sterke relatie met het dagelijks werk van de gemeente. En met het dagelijks leven van onze inwoners.”

Brede welvaart

“Wereldwijd staan we voor grote uitdagingen, die het afgelopen jaar alleen maar groter zijn geworden door de coronapandemie. Brede welvaart is dus relevanter dan ooit, stelt De Man vast. “Allerlei aspecten die de kwaliteit van leven bepalen, worden nog meer dan voorheen in besluitvormingsprocedures betrokken.”

Bij het opzetten van het participatieproces richting een Omgevingsvisie, zoomde Súdwest-Fryslân in 2018 in op het thema gezonde leefomgeving. Vanuit deze kapstok sprak de gemeente met haar inwoners en (agrarische) ondernemers om dit te laden. Het idee om met de universele doelen aan de slag te gaan, kwam ‘van onderop’: een inwoner van Wommels bracht de Global Goals in de gesprekken naar voren.

Mienskip

Súdwest-Fryslân houdt voortdurend rekening met de Global Goals bij het maken van plannen. Dit gaat verder dan wat er in het gemeentehuis wordt bedacht. Ook door de ‘mienskip’ zijn er talrijke initiatieven die een bijdrage leveren. De Man: “Zo komen de Global Goals in onze dorpen, wijken en buurten.”