Suzanne Schulting gezicht van concept energieneutrale nieuwbouwwonigen

Topschaatster Suzanne Schulting is sinds 1 mei 2019 het gezicht van MooiZEN, een nieuw concept dat zich richt op een snelle realisatie van energieneutrale nieuwbouwwoningen. Dit meldt Ondernemend Friesland. MooiZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) is onderdeel van de Zwanenburg Groep, vastgoedontwikkelaar en belegger uit Heerenveen.

Sociale sector
MooiZEN denkt, zeker in de sociale sector, het tekort aan woningen het hoofd te kunnen bieden. Dit doet men door binnen een maand woningen af te leveren die voldoen aan de klimaateisen voor 2050. Schulting verbindt zich voor vier jaar aan MooiZEN. Als onderdeel van de samenwerking betrekt de geboren Groningse zelf ook een MooiZEN-woning.

Lees het artikel op de website van Ondernemend Friesland:

Suzanne Schulting gaat samenwerking aan met MooiZEN

Suzanne Schulting is per 1 mei 2019 het gezicht van MooiZEN, een nieuw concept dat zich richt op een snelle realisatie van energieneutrale nieuwbouwwoningen. MooiZEN, dat staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, is een onderdeel van de Zwanenburg Groep, vastgoedontwikkelaar en belegger uit Heerenveen.

Bekijk een video over de filosofie van MooiZEN:

MooiZEN

We moeten zuiniger zijn op onze aarde. Energiebronnen zijn niet onuitputtelijk, delfstoffen worden schaarser en onze afvalberg neemt toe. Tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort aan betaalbare woningen. Per jaar moeten er 75.000 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Daarom is het tijd om bewust te bouwen aan een nieuwe toekomst, waarbij gezonde en duurzame woningen voor iedereen bereikbaar zijn.