Technion Adviseurs voegt zich bij rap uitdijend Freonen-netwerk

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân verwelkomen met trots ingenieurs- en adviesburo Technion B.V. in ons duurzame netwerk. Technion Adviseurs is een onafhankelijke specialist die bestaat uit een enthousiaste groep medewerkers. Met een persoonlijke benadering en gericht op de toekomst, leveren zij oplossingen voor nieuwbouw, renovatie, utiliteit, industrie en woningbouw.

Optimaal woon- en werkklimaat
‘Onze visie is dat alle installaties in een gebouw perfect op elkaar moeten zijn afgestemd’, stelt onze nieuwe Freon zich voor op de eigen website. ‘Zo faciliteren ze, als een organisch geheel, het optimale woon- en werkklimaat. Wij zijn uw partner van initiatieffase tot oplevering en beheer & onderhoud. Bij elke te nemen stap gebruiken we onze expertise. Onze procesmanagers, projectleiders en engineers, luisteren naar de wensen van opdrachtgever en eindgebruiker. Als één team met een gezamenlijk doel, worden hierdoor alle technische installaties optimaal geïntegreerd en op elkaar afgestemd. U merkt dit in kwaliteit en gunstige investerings- en exploitatiekosten.’

INNAX Gebouw & Omgeving
Sinds 28 mei 2019 is Technion onderdeel van INNAX Gebouw & Omgeving. In deze nieuwe samenstelling zijn onze nieuwe Freonen nog beter in staat om te helpen bij de verduurzaming van gebouwen en woningen. De gezamenlijke missie van Technion en INNAX is om betekenisvolle oplossingen te realiseren waarmee voor hun opdrachtgevers, de gebouwen en omgeving duurzame resultaten worden bereikt.