TenneT investeert extra in noordelijk hoogspanningsnet

TenneT plant € 215 miljoen extra te investeren in aansluitcapaciteit voor twee GigaWatt (GW) aan zonne- en windparken in Noord-Nederland. Zo worden er twee nieuwe 380 kV/110 kV hoogspanningsstations gepland in Groningen en Drenthe. Deze projecten zijn naar verwachting rond 2025 klaar, afhankelijk van eventuele procedures. Daarnaast wil TenneT extra capaciteit realiseren op de bestaande 110 kV-hoogspanningsstations Bargermeer, Coevorden, Emmen Weerdinge, Hardenberg, Klazienaveen, Musselkanaal Zandberg, Ommen Dante, Stadskanaal en Veenoord.

Eén gigawatt komt overeen met de capaciteit van zo’n 3,5 miljoen zonnepanelen of ongeveer 200 windturbines. Ben Voorhorst, COO-TenneT: “Wij willen zoveel mogelijk transportaanvragen voor zonneweides en windparken honoreren. Daarbij kijken we, gelet op de aanvragen van duurzame projecten, goed naar waar onze maatschappelijke investeringen het hardst nodig en het meest efficiënt zijn. Hoe beter capaciteitsuitbreidingen van elektriciteitsnetten ook daadwerkelijk vol benut gaan worden, hoe beter de euro van de consument wordt besteed. In totaal hebben we in het noorden nu al ruim 1 miljard euro aan projecten lopen. Daar komt deze 215 miljoen euro nog bij.”

Tijdelijke maatregelen
Voorhorst: “We zijn op zoek naar alle mogelijke manieren om meer ruimte in het net te vinden en te realiseren.” Zonneparken zonder back-up aan mogen sluiten is er daar één van. Dan wordt de aanwezige reserve in het 110kV net dus gebruikt voor extra capaciteit voor duurzame productie. De toezichthouder ACM moet hiervoor wel ontheffing verlenen, omdat het gebruik van de ‘reservestrook’ momenteel niet is toegestaan.

Als die ontheffing er komt, is er direct 500 megawatt extra aansluit- en transportcapaciteit beschikbaar. Die kan TenneT verdelen over hoogspanningsstations in de buurt van zonneparken waardoor er volgend jaar al een flink aantal extra initiatieven met duurzame opwek bij kunnen. TenneT gaat deze maand een verzoek tot ontheffing bij de ACM indienen.

Curtailment is een andere manier om meer ruimte op het net te creëren. Dit betekent dat alleen als het aanbod van duurzame elektriciteit de vraag overtreft, zonneparken tijdelijk worden afgeschakeld. Met het toepassen van curtailment kunnen er meer parken worden gebouwd.

Of het aansluiten van zonneparken zonder back-up verbinding en curtailment al dan niet tijdelijke maatregelen worden, is nog niet besloten. Feit is dat schaarste op het net op korte termijn zal blijven bestaan. Er is immers geen volledig zicht op alle mogelijke aanvragen die nog gaan komen. Daarnaast heeft TenneT te maken met procedures, planologische voorbereidingen, vergunningverlening, bouwtijden en krapte op de arbeidsmarkt.

De planologische voorbereidingen en vergunningen voor het realiseren van nieuwe infrastructuur, zoals een groot hoogspanningsstation, duurt 4 à 10 jaar. De bouw zelf neemt zo’n 2 jaar in beslag.

Bekijk hier hoe TenneT het hoogspanningsnet in Noord-Nederland aanpast aan een duurzame toekomst

(Bron: persbericht TenneT)