Terugkijken: webinar over aquathermie in Fryslân

Freon Wetterskip Fryslan en Provincie Fryslân organiseerden onlangs een webinar over aquathermie in Fryslân. Doel was de regionale potentie rondom dit thema te bespreken. Tijdens het gesprek werden uitkomsten van interviews met gemeenten, lokale initiatieven, kennispartijen en onderwijsinstellingen aan de kijkers voorgelegd. Vertegenwoordigers van Freonen Ekwadraat, Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort en Royal HaskoningDHV gaven tijdens de interactieve lezing hun visie op aquathermie.

Kennisnetwerk

De partijen gingen met elkaar in gesprek over het opzetten van een kennisnetwerk rondom aquathermie. Hoe pakken we dit gezamenlijk op? Hoe kan de beschikbare kennis optimaal ingezet worden voor lokale initiatieven? Op welke manier maken we optimaal gebruik van landelijke en regionale voorbeelden en netwerken? Ook besprak men de uitdagingen rondom aquathermie en de mogelijkheden dit thema in het onderwijsprogramma op te nemen. Freon Royal HaskoningDHV presenteerde de uitkomsten van een onderzoek. Het adviesbureau zocht in het kader van de regionale ambitie ten aanzien van aquathermie uit of betrokken partijen een regionaal expertisecentrum aquathermie wenselijk achten en hoe zijn daar dan aan willen bijdragen.

Webinar

Heb je het webinar gemist? De integrale uitzending webinar is tot donderdag 16 juli 2020 terug te kijken via deze link.