Ons bedrijf wil meedoen!

Wij melden ons aan: ons bedrijf gaat fossielvrij ondernemen! Samen realiseren we een fossylfrij Fryslân.

Fossielvrij ondernemen

Fijn dat jouw bedrijf ook mee wil doen om zo snel mogelijk fossielvrij te gaan ondernemen. Zo help je mee om deze planeet leefbaar te houden en beperk je je eigen bedrijfsrisico’s.

Fossielvrij ondernemen wil zeggen dat je bedrijf geen fossiele brandstoffen gebruikt voor de bedrijfsvoering: verwarmen van gebouwen, inkoop van elektriciteit, productieprocessen en mobiliteit (zakelijk verkeer en goederenvervoer). Het gaat dan over kolen, aardgas, benzine, diesel, maar ook bijvoorbeeld propaan, LPG en andere brandstoffen van fossiele oorsprong. Zakelijk vliegverkeer, zakelijk gebruik van privé-auto’s, woon-werkverkeer en uitbesteed wegtransport rekenen we niet mee, omdat je daar minder direct invloed op hebt. Meer inhoudelijke informatie vind je via de andere subthema’s onder Bedrijven.

Persoonlijke ondersteuning

We helpen je graag op weg. Jouw wensen staan bovenaan en wij brengen je in contact met geschikte marktpartijen die oplossingen bieden. Denk aan installateurs, leveranciers, leasemaatschappijen, financiers of adviseurs. Met die (bij voorkeur regionale) partijen hebben we afspraken gemaakt om snel tot maatwerkoplossingen te komen. Dat bespaart je een hele zoektocht en je zit nog nergens aan vast. Je kiest uiteindelijk zelf met welke partij(en) je in zee gaat en maakt daar afspraken mee.

Ons bedrijf doet mee

Deelnemer worden van het project Fossielvrij MKB van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân? Lees onderstaande ambitieverklaring door en meld je aan.

De Freonen hebben hoge ambities. We willen jou ook vragen een hoge ambitie neer te zetten, door een streefjaar (liefst zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk in 2025) aan te geven waarin jouw bedrijf geheel fossielvrij zal zijn. Zo zet je gelijk voor jezelf een stip op de horizon.

Behalve het aangeven van je ambitie, zijn er drie voorwaarden voor deelname:

• Je bedrijf (of vestiging) is gevestigd in Fryslân.

• Je formuleert een concrete ambitie: in welk jaar is jouw bedrijf fossielvrij? Uiterlijk in 2025.

• Bereidheid om je ervaringen te delen met andere bedrijven via deze website en andere media.

Het is geen voorwaarde, maar we zouden het wel mooi vinden als je ook Freon wordt van Fossylfrij Fryslân (tegen een kleine financiële bijdrage). Zo help je mee om onze activiteiten voort te kunnen zetten en je wordt lid van een groeiend netwerk van enthousiaste ondernemers, ambtenaren en onderwijsmensen. Goed voor je netwerk en het levert nog meer exposure op.

Wij stellen daar tegenover:

• Dat we je zullen helpen om je fossielvrije ambitie te realiseren door je in contact te brengen met ervaren specialisten en bedrijven die zelf ook freon zijn: de partners van Fossielvrij MKB. De eerste oriëntatie op de mogelijkheden voor jouw bedrijf is gratis! Daarna maak je zelf afspraken met de partners over de verdere uitvoering.

• Dat we af en toe bijeenkomsten organiseren, waarop je met andere deelnemers, koplopers en partners ervaringen kunt uitwisselen. Dat is ook goed voor je netwerk!

• Dat we ons best zullen doen om jouw bedrijf in het zonnetje te zetten (hoe meer fossielvrij des te meer aandacht!), door positieve publiciteit via de mediakanalen van de Freonen.

Freonen

ASN Installaties

Advies, levering en installatie van warmte- en warmwatersystemen
Meer informatie

Belco

Belco is de eenvoudigste en snelste manier om je klanten een geweldige klantenservice ervaring te geven
Meer informatie

BWH ontwerpers

Makers van websites, boeken, identiteiten, digitale jaarverslagen en magazines
Meer informatie

De Fabriek Leeuwarden

Leeuwarder bedrijvencentrum
Meer informatie

De Jong's IJs

Al 70 jaar ambachtelijk ijs
Meer informatie

DZyzzion

Toekomstbestendig ondernemen
Meer informatie

ECoop

Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.
Meer informatie

Empatec

Empatec is een ambitieus sociaal werkbedrijf. Wij bieden zinvol werk aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Empatec heeft verschillende bedrijven, waaronder: Metaal, Meubel, Kas, Verpakken, Facilitaire Services, Detachering & Coaching. Wij geloven in werk!
Meer informatie

Ennatuurlijk

Duurzame warmte voor burgers en bedrijven in Leeuwarden via een warmtenetwerk gevoed met geothermie-warmte en beschikbare restwarmte.
Meer informatie

EV-Solutions

Totaalleverancier in elektrisch rijden
Meer informatie

Firda

Friese onderwijsinstelling (fusie tussen ROC Friese Poort en Friesland College) die zich richt op onderscheidend goed vakonderwijs voor jongeren en volwassenen
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Frisian Motors

Fabrikant van elektrische voer- en werktuigen
Meer informatie

Frythermo

Vloerverwarming,en spuitisolatie
Meer informatie

FSFE

Bijdragen aan duurzaamheidsambities
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van Neste MY Renewable Diesel en blauwe diesel
Meer informatie

Haaima Hylkema

Haaima Peugeot, uw duurzame mobiliteitspartner
Meer informatie

Hofman Interactief

Onze speerpunten: Energiecoach en Verduurzaming, voor woningen en bedrijven
Meer informatie

Mannen van Staal

Art, Bending, Construction en Design
Meer informatie

MG Energy Systems

Innovatie in energieopslag
Meer informatie

NIVO Groep, Schoonmaak, Specialistisch, Asbest en Milieutechniek en Isolatiezorg

Schoonmaak en specialistische reiniging
Meer informatie

OG Clean Fuels (OrangeGas)

Aanbieder van alleen schone brandstoffen op tankstations
Meer informatie

Omrin

Afvalverwerkingsbedrijf
Meer informatie

Ondernemend Sneek

Vier belangrijke thema's bij onze ondernemersvereniging: Infrastructuur, Toerisme en recreatie, Bedrijvigheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Meer informatie

Prof. Dr. Wim Derksen

Zelfstandig professional op gebied van onderwijs en advies
Meer informatie

Synnovem Consultancy

Onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en circulaire economie
Meer informatie

Tolsum Energie Advies

Energie-advisering
Meer informatie

TSC Solar

Zonne-energiespecialist
Meer informatie

Van Hall Larenstein

In onze missie geven we als Van Hall Larenstein aan dat we professionals willen opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld.
Meer informatie

Van Wijnen

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is meer dan bouwen. Het is ons levenswerk.
Meer informatie

Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân
Meer informatie

Verkley

Verkley levert ondergrondse infrastructuren voor gas, water, elektra, CAI (Centrale Antenne Inrichting), warmtenetten en telecom.
Meer informatie

VNO-NCW Noord

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie in Noord-Nederland.
Meer informatie

Wetterskip Fryslân

We houden de voeten droog en onze dijken sterk
Meer informatie

Wind Groep

Wind Groep is uw veelzijdige partner in elk huisvestingsvraagstuk
Meer informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland is een ambitieuze woningcorporatie met ca. 4000 woningen. Het zorgen voor voldoende goede, betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom investeren wij in het verminderen van de energielasten voor onze huurders, door het isoleren van woningen, het aanbrengen van zonnepanelen en gasloze nieuwbouw.
Meer informatie

Zaanderwijk

Bouw, onderhoud, innovatie
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

Wil je fossielvrij ondernemen of heb je vragen?
Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB
via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl