Ons bedrijf wil meedoen!

Wij melden ons aan: ons bedrijf gaat fossielvrij ondernemen! Samen realiseren we een fossylfrij Fryslân.

Fossielvrij ondernemen
Fijn dat jouw bedrijf ook mee wil doen om zo snel mogelijk fossielvrij te gaan ondernemen. Zo help je mee om deze planeet leefbaar te houden en beperk je je eigen bedrijfsrisico’s.

Fossielvrij ondernemen wil zeggen dat je bedrijf geen fossiele brandstoffen gebruikt voor de bedrijfsvoering: verwarmen van gebouwen, inkoop van elektriciteit, productieprocessen en mobiliteit (zakelijk verkeer en goederenvervoer). Het gaat dan over kolen, aardgas, benzine, diesel, maar ook bijvoorbeeld propaan, LPG en andere brandstoffen van fossiele oorsprong. Zakelijk vliegverkeer, zakelijk gebruik van privé-auto’s, woon-werkverkeer en uitbesteed wegtransport rekenen we niet mee, omdat je daar minder direct invloed op hebt. Meer inhoudelijke informatie vind je via de andere subthema’s onder Bedrijven.

Ons bedrijf doet mee
Deelnemer worden van het project Fossielvrij MKB van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân? Lees onderstaande ambitieverklaring door en meld je aan.

De Freonen hebben hoge ambities. We willen jou ook vragen een hoge ambitie neer te zetten, door een streefjaar (liefst zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk in 2025) aan te geven waarin jouw bedrijf geheel fossielvrij zal zijn. Zo zet je gelijk voor jezelf een stip op de horizon.

Behalve het aangeven van je ambitie, zijn er drie voorwaarden voor deelname:

• Je bedrijf (of vestiging) is gevestigd in Fryslân.

• Je formuleert een concrete ambitie: in welk jaar is jouw bedrijf fossielvrij? Uiterlijk in 2025.

• Bereidheid om je ervaringen te delen met andere bedrijven via deze website en andere media.

Het is geen voorwaarde, maar we zouden het wel mooi vinden als je ook Freon wordt van Fossylfrij Fryslân (tegen een kleine financiële bijdrage). Zo help je mee om onze activiteiten voort te kunnen zetten en je wordt lid van een groeiend netwerk van enthousiaste ondernemers, ambtenaren en onderwijsmensen. Goed voor je netwerk en het levert nog meer exposure op.

Wij stellen daar tegenover:

• Dat we je zullen helpen om je fossielvrije ambitie te realiseren door je in contact te brengen met ervaren specialisten en bedrijven die zelf ook freon zijn: de partners van Fossielvrij MKB. De eerste oriëntatie op de mogelijkheden voor jouw bedrijf is gratis! Daarna maak je zelf afspraken met de partners over de verdere uitvoering.

• Dat we af en toe bijeenkomsten organiseren, waarop je met andere deelnemers, koplopers en partners ervaringen kunt uitwisselen. Dat is ook goed voor je netwerk!

• Dat we ons best zullen doen om jouw bedrijf in het zonnetje te zetten (hoe meer fossielvrij des te meer aandacht!), door positieve publiciteit via de mediakanalen van de Freonen.

Freonen

ASN Installaties

Advies, levering en installatie van warmte- en warmwatersystemen
Meer informatie

Biddle

Verwarmen, koelen en ventileren van gebouwen
Meer informatie

De Fabriek Leeuwarden

Leeuwarder bedrijvencentrum
Meer informatie

De Jong's IJs

Al 70 jaar ambachtelijk ijs
Meer informatie

DZyzzion

Toekomstbestendig ondernemen
Meer informatie

EV-Solutions

Totaalleverancier in elektrisch rijden
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Frisian Motors

Fabrikant van elektrische voer- en werktuigen
Meer informatie

FSFE

Bijdragen aan duurzaamheidsambities
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van blauwe diesel
Meer informatie

LEDfactory

LED-verlichting, Engineering, Prototyping
Meer informatie

Mannen van Staal

Art, Bending, Construction en Design
Meer informatie

MG Energy Systems

Innovatie in energieopslag
Meer informatie

Nivo Groep

Schoonmaak en specialistische reiniging
Meer informatie

Omrin

Afvalverwerkingsbedrijf
Meer informatie

OrangeGas

Aanbieder van alleen schone brandstoffen op tankstations
Meer informatie

ROC Friese Poort

Friese onderwijsinstelling
Meer informatie

Technea Duurzaam

Distribiteur en specialist duurzame installatietechniek
Meer informatie

Tolsum Energieadvies

Energie-advisering
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

Wil je fossielvrij ondernemen of heb je vragen?
Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB
via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl