FSFE Energietransitielening

Wilt u uw pand verduurzamen door bijvoorbeeld energie op te wekken met zonnepanelen of wind? Dat kan met behulp van een lening – al vanaf € 25.000 tegen 3,5% rente – van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), het energiefonds van de provincie Fryslan.

Aantrekkelijke lening

Voor MKB-ondernemers biedt FSFE een energietransitielening. Deze lening geldt voor maatregelen:

  • die voorkomen op de energielijst (EIA/MIA-Vamil)
  • van de erkende maatregelenlijsten (EML)

Financiën

De lening vanaf € 50.000 bedraagt maximaal 2/3de van het investeringsbedrag (inbreng ondernemer 1/3de), tegen 3,5% rente met een looptijd van 15 jaar (annuïtair). 

Een instap van € 25.000 is mogelijk voor alleen zon-PV, zonthermisch of wind (mini-wind), op basis van een onderhandse akte (geen notaris).  

Aanmelding

Klik hier om de lening aan te vragen en alle benodigde informatie te bekijken.