Wat levert het op?

Het belangrijkste resultaat van deelname is dat je bedrijf zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat geeft een goed gevoel en beperkt je bedrijfsrisico’s. Ook zorgt het voor een veel lagere energierekening op termijn. Dat maakt je bedrijf een stuk toekomstbestendiger.

MVO-beleid
Je deelname is ook een hele concrete invulling van je MVO-beleid. Zo laat je zien dat je daadwerkelijk serieuze stappen zet om klimaatverandering en andere milieuproblemen tegen te gaan. Die goodwill levert je nieuwe zakelijke kansen op.

In het zonnetje
We doen daar graag nog een schepje bovenop, door de koplopers (zie Zo doen anderen het bij thema Bedrijven) flink in het zonnetje te zetten. Ze krijgen een plek op deze website, een certificaat en mogen het logo ‘fossielvrij bedrijf’ voeren op hun website, (fossielvrije) bedrijfsauto’s etc. We zorgen dat je bedrijf regelmatig in de publiciteit komt via verschillende (social) media.

Groter netwerk
Als deelnemer breid je ook je netwerk uit onder de andere deelnemers, gelijkgestemde ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere partijen. Uiteindelijk komt daar toch je omzet vandaan.

Toekomstbestendig
Bedrijven die tijdig omschakelen zullen als winnaars uit de bus komen. Langer wachten is niet slim. Enkele procenten energiebesparing behalen is voor het klimaat volstrekt onvoldoende. Voor jou als ondernemer schiet het ook niet op, want over een paar jaar loop je alweer achter de feiten aan en moet je wederom nieuwe maatregelen treffen.

Doe het dus liever meteen goed. Alleen een volledige omschakeling naar een werkelijk duurzame en fossielvrije energievoorziening kan zorgen voor voldoende toekomstbestendigheid van je bedrijf. Bovendien word je minder afhankelijk van grote energieleveranciers, bespaar je kosten en is het goed voor je bedrijfsimago.

Freonen

ASN Installaties

Advies, levering en installatie van warmte- en warmwatersystemen
Meer informatie

Belco

Belco is de eenvoudigste en snelste manier om je klanten een geweldige klantenservice ervaring te geven
Meer informatie

BWH ontwerpers

Makers van websites, boeken, identiteiten, digitale jaarverslagen en magazines
Meer informatie

De Fabriek Leeuwarden

Leeuwarder bedrijvencentrum
Meer informatie

De Jong's IJs

Al 70 jaar ambachtelijk ijs
Meer informatie

DZyzzion

Toekomstbestendig ondernemen
Meer informatie

ECoop

Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.
Meer informatie

Empatec

Empatec is een ambitieus sociaal werkbedrijf. Wij bieden zinvol werk aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Empatec heeft verschillende bedrijven, waaronder: Metaal, Meubel, Kas, Verpakken, Facilitaire Services, Detachering & Coaching. Wij geloven in werk!
Meer informatie

Energie Inspectie

Als onafhankelijk energieadviesbureau helpt Energie Inspectie met het verduurzamen van vastgoed voor coöperaties, bedrijven en particulieren. Wij bieden een totaalservice energieverduurzaming aan van inspectie, advies, certificering (o.a. energielabels) tot implementatie.
Meer informatie

Ennatuurlijk

Duurzame warmte voor burgers en bedrijven in Leeuwarden via een warmtenetwerk gevoed met geothermie-warmte en beschikbare restwarmte.
Meer informatie

EV-Solutions

Totaalleverancier in elektrisch rijden
Meer informatie

Firda

Friese onderwijsinstelling (fusie tussen ROC Friese Poort en Friesland College) die zich richt op onderscheidend goed vakonderwijs voor jongeren en volwassenen
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Frisian Motors

Fabrikant van elektrische voer- en werktuigen
Meer informatie

Frythermo

Vloerverwarming,en spuitisolatie
Meer informatie

FSFE

Bijdragen aan duurzaamheidsambities
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van Neste MY Renewable Diesel en blauwe diesel
Meer informatie

Haaima Hylkema

Haaima Peugeot, uw duurzame mobiliteitspartner
Meer informatie

Hofman Interactief

Onze speerpunten: Energiecoach en Verduurzaming, voor woningen en bedrijven
Meer informatie

Mannen van Staal

Art, Bending, Construction en Design
Meer informatie

MG Energy Systems

Innovatie in energieopslag
Meer informatie

NIVO Groep, Schoonmaak, Specialistisch, Asbest en Milieutechniek en Isolatiezorg

Schoonmaak en specialistische reiniging
Meer informatie

OG Clean Fuels (OrangeGas)

Aanbieder van alleen schone brandstoffen op tankstations
Meer informatie

Omrin

Afvalverwerkingsbedrijf
Meer informatie

Ondernemend Sneek

Vier belangrijke thema's bij onze ondernemersvereniging: Infrastructuur, Toerisme en recreatie, Bedrijvigheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Meer informatie

Prof. Dr. Wim Derksen

Zelfstandig professional op gebied van onderwijs en advies
Meer informatie

Synnovem Consultancy

Onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en circulaire economie
Meer informatie

Tolsum Energie Advies

Energie-advisering
Meer informatie

TSC Solar

Zonne-energiespecialist
Meer informatie

Van Hall Larenstein

In onze missie geven we als Van Hall Larenstein aan dat we professionals willen opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld.
Meer informatie

Van Wijnen

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is meer dan bouwen. Het is ons levenswerk.
Meer informatie

Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân
Meer informatie

Verkley

Verkley levert ondergrondse infrastructuren voor gas, water, elektra, CAI (Centrale Antenne Inrichting), warmtenetten en telecom.
Meer informatie

VNO-NCW Noord

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie in Noord-Nederland.
Meer informatie

Wetterskip Fryslân

We houden de voeten droog en onze dijken sterk
Meer informatie

Wind Groep

Wind Groep is uw veelzijdige partner in elk huisvestingsvraagstuk
Meer informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland is een ambitieuze woningcorporatie met ca. 4000 woningen. Het zorgen voor voldoende goede, betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom investeren wij in het verminderen van de energielasten voor onze huurders, door het isoleren van woningen, het aanbrengen van zonnepanelen en gasloze nieuwbouw.
Meer informatie

Zaanderwijk

Bouw, onderhoud, innovatie
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

Wil je fossielvrij ondernemen of heb je vragen?
Stuur een mail naar info@freonen.nl