Veelgestelde vragen - Neste MY Renewable Diesel

Wil je alles weten over Blauwe diesel (20-50) of Neste MY Renewable Diesel (Blauwe diesel 100)? Op deze pagina vind je alle antwoorden.

Veelgestelde vragen over Neste MY Renewable Diesel

• Wat is Neste MY Renewable Diesel?
Neste MY Renewable Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Blauwe diesel is fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het bovendien circulair. Ook is Neste MY Renewable Diesel het hele jaar door winterbestendig.

• Wat betekent 20 of 100?
Dit getal staat voor het percentage blauwe diesel dat in deze brandstof zit. 100 betekent dus 100% blauwe diesel. Een andere variant is blauwe diesel 20. Dat is een mengsel van 20% blauwe diesel en 80% gewone diesel. We kennen dus twee soorten: het pure product, Blauwe Diesel 100 en de mengproducten van blauwe diesel en gewone diesel. Dit is de blauwe diesel 10 t/m 50.

• Hoe is de kwaliteit?
Blauwe diesel is technisch beter dan gewone diesel. Blauwe diesel bevat minder water, het verbrandt schoner en de brandstof is zuiverder. Blauwe Diesel 100 is Europees genormeerd met de EN15940-norm. Blauwe diesel 100 is Amerikaans genormeerd met de ASTM D975. De mengproducten, zoals blauwe diesel 10 t/m 50 zijn Europees genormeerd met de EN590 Arctic-norm Class 0.

• Wat is de EN15940?
De EN15940-norm is de Europese norm waaraan blauwe diesel 100 dient te voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt (volgens deze norm mag bijvoorbeeld tot maximaal 7% vetzuurmethylester worden bijgemengd). Blauwe diesel 100 voldoet aan de EN15940. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm, kan de blauwe diesel 100 gebruikt worden met behoud van garantie. Of je voertuig vrijgegeven is voor blauwe diesel (HVO) staat in de handleiding van iedere auto. Neem bij twijfel contact op met dealer of fabrikant.

• Wat is de ASTM D975?
De ASTM D975-norm is de Amerikaanse norm waaraan Blauwe Diesel 100 moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De Blauwe Diesel 100 voldoet aan de ASTM D975. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel 100 gebruikt worden met behoud van de garantie. Of uw voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel (HVO) vindt u in de handleiding van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant.

• Wat is EN590?
De EN590-norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De fossiele diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm, kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van garantie. Of je voertuig vrijgegeven is voor blauwe diesel (HVO) staat weergegeven in de handleiding van je auto. Neem bij twijfel contact op met dealer of fabrikant.

• Wat is het echt? Wat is HVO?
Blauwe diesel is de commerciële naam. De scheikundige naam is HVO, een afkorting van Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betreft een met waterstof behandelde plantaardige (afval)olie. HVO is een “containerbegrip”, er bestaan goede en slechte HVO-producten. Dat kan gelden voor de grondstoffen en voor de brandstof zelf. Blauwe diesel is een HVO die op al deze fronten de beste keuze vormt.

• Waar komt het vandaan?
Blauwe diesel komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Deze regio is bijzonder actief in de ontwikkeling van hoogwaardige duurzame producten. Neste is de fabrikant met het hoofdkantoor in Finland. Neste heeft een moderne fabriek gebouwd in Rotterdam, waar Freon Future Fuels het per schip ophaalt.

• Wat is het verschil tussen biodiesel en blauwe diesel?
Blauwe diesel is geen biodiesel die behoort tot de groep van FAME-producten (Fatty Acid Methyl Ester). Blauwe diesel behoort tot de HVO-groep (Hydrotreated Vegetable Oil). Blauwe diesel kent dezelfde molecuulstructuur als fossiele diesel. Biodiesel heeft een geheel andere molecuulstructuur en bevat veel vetzuren. Dit geldt in het geheel niet voor blauwe diesel.

• Fossielvrij, wat betekent dat?
Diesel wordt gemaakt van aardolie of aardgas (GTL: Gas To Liquid). Dit zijn dieselbrandstoffen gemaakt uit fossiele grondstoffen. We noemen dit ook fossiele dieselproducten. Blauwe diesel wordt niet gemaakt van aardolie of aardgas. Daarom noemen wij blauwe diesel fossielvrij.

• Emissie-arm, wat betekent dat?
Blauwe diesel is een zuivere vloeistof, een brandstof met een heel hoog cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de zuivere vloeistof sneller en dus veel schoner verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat blauwe diesel na verbranding bijna geen uitlaatgassen meer produceert.

• Klimaatneutraal, wat betekent dat?
Dit heeft betrekking op de CO2-uitstoot. Groene stroom noemen we vaak klimaatneutraal, omdat tijdens het rijden van een elektrische auto op groene stroom er geen CO2 wordt uitgestoten. Bij blauwe diesel wordt door de groei van de plant t.b.v. de plantaardige olie, de CO2 eerst onttrokken uit de lucht. Pas bij het verbranden van blauwe diesel komt deze CO2 weer terug in de lucht. Bij het verbranden van blauwe diesel voegen we dus geen extra CO2 toe aan het milieu. Dit stukje van de keten noemen we ook wel TTW (Tank To Wheel).

• Stoot blauwe diesel dan geen CO2 uit?
Jazeker, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten dat de plant in het seizoen daarvoor aan de lucht heeft onttrokken. Dit noemen we CO2- neutraal. Maar blauwe diesel moet ook worden geproduceerd en getransporteerd. In dit proces wordt er wel CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2-uitstoot bij blauwe diesel maar liefst 89% lager.

• Afvalvermindering, hoezo?
Blauwe diesel wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën. Deze oliën moeten eerst een voedseldoel hebben gediend. Dat is een voorwaarde voor blauwe diesel. Hierom gebruiken we afval dat eerder moest worden gestort of verbrand. Op dit moment wordt er jaarlijks zo’n 40 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek om meer soorten afval op te werken naar blauwe diesel. In de toekomst kunnen we ook blauwe diesel leveren dat geproduceerd is uit oude autobanden, cellulose en algen.

• Efficiënt brandstofgebruik
Blauwe diesel heeft een hoog cetaangetal (>70). Dit betreft een referentiewaarde, waarmee van een brandstof de bereidheid tot zelfontbranding, onder druk en aanwezigheid van zuurstof, wordt aangeduid. Eenvoudig gezegd: cetaangetal is voor dieselbrandstof, wat octaangetal is voor benzine. Het zegt iets over de bruikbaarheid van de brandstof. Diesel heeft een cetaangetal van 51. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Hierdoor wordt de energie-inhoud procentueel dus beter benut. De energiewaarde van een liter blauwe diesel is iets lager dan diesel, maar door het hoge cetaangetal wordt de beschikbare energie procentueel veel beter benut en is het gebruik vrijwel gelijk. Bovendien produceer je zo veel minder uitlaatgassen (emissie-arm). Roet is eigenlijk onverbrande diesel.

• Herwinbare grondstof
Blauwe diesel wordt geproduceerd uit plantaardige oliën die eerst een voedseldoel gediend moeten hebben. Zodra het afval is geworden, is het geschikt als grondstof voor blauwe diesel. De plantaardige olie wordt ieder jaar opnieuw geproduceerd voor voedselproducten, waarna het afval voor blauwe diesel wordt ingezet. De grondstof is dus steeds weer te herwinnen (= produceren).

• Biologisch afbreekbaar
Blauwe diesel breekt niet vanzelf af. Dat zou de kwaliteit van de brandstof instabiel maken. Dat is echter niet het geval, de brandstof is namelijk veel stabieler dan fossiele diesel. Wanneer we blauwe diesel morsen in het milieu wordt het bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de blauwe diesel namelijk om tot voor de natuur onschadelijke componenten. Dit proces voltrekt zich binnen een maand. We noemen dit licht (gemakkelijk) afbreekbaar.

• Winterbestendig
Blauwe diesel is het gehele jaar door winterbestendig. Dit kan omdat deze brandstof veel toegepast wordt in noodstroomaggregaten van bedrijven en instellingen. Blauwe diesel is namelijk niet hygroscopisch, dat betekent dat het geen water aantrekt. Hierdoor veroudert de brandstof minder snel dan gewone fossiele diesel, dat wel water aantrekt.

• Waar wordt het van gemaakt?
Blauwe diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolieproducten die daarbij vrijkomen, kunnen gebruikt worden als grondstof voor blauwe diesel.

• Is blauwe diesel geschikt voor mijn motor?
Of het voertuig is vrijgegeven voor HVO-brandstoffen vind je in de handleiding van je auto. Neem bij twijfel contact op met de dealer of fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote deel van dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.

• Waar kan ik blauwe diesel krijgen? (bedrijven)
Blauwe diesel voor bedrijven met een eigen tankinstallatie kunnen via de website contact opnemen met Freon Future Fuels in Heerenveen. Future Fuels heeft een landelijk dekkend netwerk aan dealers en sub-dealers door het gehele land. Met dit netwerk kan Future Fuels afnemers in heel Nederland voorzien van blauwe diesel vanaf stortingen van 1000 liter en meer.

• Waar kan ik Blauwe Diesel tanken? (particulieren)
Blauwe diesel voor particulieren is beschikbaar op de verschillende tankstations die vermeld worden op deze website.

• Is blauwe diesel goedgekeurd voor mijn nieuwe auto?
Blauwe diesel 100 is niet EN590-genormeerd. Of je nieuwe auto met behoud van garantie op blauwe diesel kan rijden, is te achterhalen in het instructieboekje. Kijk dan of de motor is vrijgegeven voor HVO met de brandstofnorm EN15940. Ook de Amerikaanse brandstofnorm, de ASTM D975, is akkoord. Als dit zo is, kan de nieuwe auto op blauwe diesel 100 rijden met behoud van garantie. Staat er niets in het instructieboekje, raadpleeg dan de dealer.

• Is het geschikt voor schepen en generatoren?
Blauwe diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook de motoren in schepen en generatoren. Het voordeel van blauwe diesel is dat men geen last meer heeft van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken heb je geen milieuschade veroorzaakt. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan. Bij elke verbruikte liter blauwe diesel reduceer je maar liefst 89% CO2 ten opzichte van fossiele diesel.

• Hoe duurzaam is het echt?
Wij kunnen veel beweren, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau vast hoe de CO2 reductie berekend dient te worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED-wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Dit geldt dus ook vanaf de grondstof tot aan het eindproduct: de blauwe diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en het product blauwe diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.

• Zitten er ook nadelen aan?
Blauwe diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het fossiele diesel op alle fronten. Een goed product is echter ook duurder geprijsd.

• Wat kost het?
De prijs van blauwe diesel is afhankelijk van grondstofprijzen en gemiddeld 10 tot 20 cent hoger dan fossiele diesel. De prijs van blauwe diesel ontwikkelt bovendien anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de respectievelijke dieselvarianten vanuit verschillende grondstoffen worden vervaardigd.

• Wat is het verbruik?
Het verbruik van blauwe diesel is gelijk aan reguliere diesel.

• Mag ik nu met een oude diesel de milieuzones in?
Qua uitstoot is een oude dieselmotor, draaiend op blauwe diesel, minstens zo schoon – zo niet schoner – dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone kijkt men helaas niet naar het type brandstof, maar naar het type motor. Een oude motor komt er niet in, ook niet rijdend op blauwe diesel.

• Wat doet blauwe diesel met het AdBlue-verbruik?
AdBlue is een product dat uit water met een beetje ureum bestaat. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren. Blauwe diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx-uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue-systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten, wordt er minder AdbBue ingespoten.

• Schuimt blauwe diesel ook zo?
Nee, blauwe diesel schuimt in het geheel niet. Als het brandstofpistool afslaat, hoef je niet lang na te tanken om de tank goed vol te krijgen.

• Heeft blauwe diesel ook last van bacteriegroei?
Bacteriegroei ontstaat vaak door een biobrandstof die aan fossiele diesel is toegevoegd. Dit gebeurt niet bij blauwe diesel. Dit product is dus biodieselvrij. Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Ook dit is niet het geval bij blauwe diesel. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel verdwenen. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

• EGR-kleppen en blauwe diesel
Omdat blauwe diesel de roetuitstoot reduceert tot wel 70% in vergelijking met fossiele diesel, wordt de EGR-klep in de motor ook veel minder snel vuil. Dit is goed voor de motor. Alle uitlaatgas-nabehandelsystemen worden minder zwaar vervuild door blauwe diesel.

• Is de motor ook stiller op blauwe diesel?
Ja, de dieselmotor loopt op blauwe diesel stiller dan op fossiele diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrandt de blauwe diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.

Freonen

ABD Renault

Personenauto's, bedrijfswagens en elektrische auto's. Nieuw en occasions
Meer informatie

Bourguignon Lease

Zakelijke lease, Private lease en Autoverhuur van duurzame voertuigen
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van Neste MY Renewable Diesel en blauwe diesel
Meer informatie

Haaima Hylkema

Haaima Peugeot, uw duurzame mobiliteitspartner
Meer informatie

Tamoil Nederland

Leverancier van brandstoffen
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân helpen je graag!
Mail je vraag naar naar info@freonen.nl