Veelgestelde vragen – Blauwe Diesel & Neste MY Renewable Diesel

Wil je alles weten over Blauwe Diesel (20-50) of Neste MY Renewable Diesel? Op deze pagina vind je alle antwoorden.

Als er gesproken wordt over Blauwe Diesel heeft dit betrekking op de Blauwe Diesel productenlijn (HVO20 t/m HVO50). Als er wordt gesproken over Neste MY Renewable Diesel gaat dit over HVO100.

Veelgestelde vragen over Blauwe Diesel 20-50

• Wat is Blauwe Diesel?

Blauwe Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een duurzame vervanger van fossiele diesel. De brandstof is samengesteld uit HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en een minerale diesel B0, dit betekent 0% biodiesel. Door de vergelijkbare chemische samenstelling kun je op ieder moment switchen tussen gewone diesel en Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is géén biodiesel en bevat géén biodiesel. Het product is dan ook gegarandeerd biodiesel (FAME)-vrij. Door het gebruik van winterbestendige diesel B0 en HVO zijn de Blauwe Diesel-producten het hele jaar door winterbestendig en minimaal beveiligd tot -20 graden Celsius of lager. Daarbij is de brandstof geschikt voor alle dieselmotoren.

• Wat betekent het getal 20-50 achter de Blauwe Diesel?
Bij de Blauwe Diesel-producten staat het getal achter Blauwe Diesel voor het percentage HVO. Blauwe Diesel 30 bestaat dus voor 30% uit HVO en voor 70% uit diesel. Blauwe Diesel 50 voor 50% uit HVO en voor 50% uit diesel. Hoe hoger het percentage HVO in de Blauwe Diesel, hoe duurzamer de brandstof. Speciaal voor de watersport is Blauwe Diesel 100 beschikbaar. Voor de overige sectoren is Neste MY Renewable Diesel de meest duurzame dieselbrandstof.

• Stoot Blauwe Diesel dan geen CO2 uit?
Jawel, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten deels door het percentage fossiele diesel Voor het gedeelte HVO geldt dat de plant in het seizoen daarvoor CO2 aan de lucht heeft onttrokken. Daarnaast moet Blauwe Diesel ook worden geproduceerd en getransporteerd worden. In dit proces wordt er ook CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2-uitstoot bij een Blauwe Diesel 50 nog steeds 45% procent lager!

• Hoe is de kwaliteit?
Blauwe Diesel is technisch beter dan gewone diesel. Het bevat geen water, geen biodiesel en verbrandt schoner en efficiënter. Blauwe Diesel heeft daarom een constante en hoge kwaliteit. Daarnaast is Blauwe Diesel 20-50 Europees genormeerd met de EN590 norm.

• Wat is het verschil tussen biodiesel en Blauwe Diesel?
Biodiesel behoort tot de groep van FAME-producten (Fatty Acid Methyl Ester). Blauwe Diesel behoort tot de HVO-groep (Hydrotreated Vegetable Oil). Blauwe Diesel kent dezelfde molecuulstructuur als fossiele diesel. Biodiesel heeft een geheel andere molecuulstructuur en bevat veel vetzuren. Deze verschillen maken Blauwe Diesel tot een technisch betere en duurzamere dieselbrandstof dan biodiesel

• Wat is EN590?
De EN590-norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. Blauwe Diesel 20-50 voldoet aan de EN590 norm. Dit betekent dat Blauwe Diesel met behoud van garantie in alle typen dieselmotoren gebruikt kan worden.

Veelgestelde vragen over Neste MY Renewable Diesel

• Wat is HVO?
HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof behandelde plantaardige (afval)olie. HVO is een ‘container begrip’. Je hebt goede en slechte HVO-brandstoffen. De kwaliteit van de HVO is afhankelijk van de grondstoffen, de voorbehandeling van de grondstoffen en het productieproces zelf. Voor de productie van Neste MY Renewable Diesel en Blauwe Diesel wordt gebruik gemaakt van de beste en meest duurzaamste grondstoffen. Neste MY Renewable Diesel is daardoor een HVO100 die EN15940 genormeerd is..

• Wat is Neste MY Renewable Diesel?
Neste MY Renewable Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een duurzame vervanger van fossiele diesel. Het is een HVO100 en reduceert 90% CO2. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is EN15490/ AST D975 genormeerd. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen uit afvalstromen. Neste MY Renewable Diesel is het hele jaar door winterbestendig en bevat 0% biodiesel (FAME-vrij).

• Hoe is de kwaliteit?

Neste MY Renewable Diesel is een HVO en wordt gezuiverd en bij hoge temperatuur met waterstof behandeld. Dit geeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Neste MY Renewable Diesel is technisch een betere brandstof dan gewone diesel. De Neste MY Renewable Diesel is Europees genormeerd met de EN15940-norm. Daarnaast bevat deze brandstof geen water, geen biodiesel, verbrandt schoner en efficiënter en is een synthetische brandstof.

• Wat is de EN15940 norm en ASTM D975?
De EN15940-norm is een Europese norm en de ASTM D975 een Amerikaanse norm. Deze normen bestaan uit verschillende onderdelen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. Neste MY Renewable Diesel voldoet aan de EN15940 en de ASTM D975. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze normen, kan Neste MY Renewable Diesel gebruikt worden met behoud van garantie. Of je voertuig vrijgegeven is voor Neste MY Renewable Diesel, staat in de handleiding van iedere auto. Kijk dan of de motor is vrijgegeven voor HVO (XTL) met de brandstofnorm EN15940 of de Amerikaanse brandstofnorm de ASTM D975. Neem bij twijfel contact op met dealer of fabrikant.

• Biologisch afbreekbaar
Wanneer we Neste MY Renewable Diesel morsen in het milieu, wordt het bodemleven niet aangetast. Dit bodemleven zet Neste MY Renewable Diesel namelijk om tot voor de natuur onschadelijke componenten. Dit proces voltrekt zich binnen een maand. We noemen dit licht (gemakkelijk) afbreekbaar.

• Is het geschikt voor schepen en generatoren?
Neste MY Renewable Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook de motoren in schepen en generatoren. Het voordeel van dit product is dat men geen last meer heeft van rook en reuk van uitlaatgassen. In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken heb je geen milieuschade veroorzaakt. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan. Bij elke verbruikte liter Neste MY Renewable Diesel reduceer je maar liefst 89% CO2 ten opzichte van fossiele diesel.

• Waar komt het vandaan?
Neste is de fabrikant van de Neste MY Renewable Diesel. Het hoofdkantoor is in Finland en er staat een moderne fabriek in Rotterdam, waar Freon Future Fuels de HVO per schip vervoert naar hun depot.Met tankwagens wordt de brandstof geladen en vervoert naar hun klanten.• Emissie-arm, wat betekent dat?
Neste MY Renewable Diesel verbrandt efficiënter en dus veel schoner dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat deze duurzame dieselbrandstof na verbranding bijna geen uitlaatgassen meer produceren.

• Energiewaarde en verbruik

De energiewaarde van een liter Neste MY Renewable Diesel is iets lager dan diesel, maar door het hoge cetaangetal wordt de beschikbare energie procentueel veel beter benut en is het verbruik vrijwel gelijk. Bovendien produceer je zo veel minder uitlaatgassen (emissie-arm).

• Klimaatneutraal, wat betekent dat?
Dit heeft betrekking op de CO2-uitstoot. Groene stroom noemen we vaak klimaatneutraal, omdat tijdens het rijden van een elektrische auto op groene stroom er geen CO2 wordt uitgestoten. Bij Neste MY Renewable Diesel wordt door de groei van de plant t.b.v. de plantaardige olie, de CO2 eerst onttrokken uit de lucht. Pas bij het verbranden van de brandstof komt deze CO2 weer terug in de lucht. Er wordt dus geen extra CO2 aan het milieu toegevoegd. Dit stukje van de keten noemen we ook wel TTW (Tank To Wheel).

• Stoten Blauwe Diesel en Neste MY Renewable Diesel dan geen CO2 uit?
Jawel, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten dat de plant in het seizoen daarvoor aan de lucht heeft onttrokken. Dit noemen we CO2-neutraal. Maar Neste MY Renewable Diesel moet ook worden geproduceerd en getransporteerd. In dit proces wordt er wel CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2-uitstoot bij Neste MY Renewable Diesel maar liefst 89% lager.

• Afvalvermindering, hoezo?
De HVO100 wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën. Deze oliën moeten eerst een voedseldoel hebben gediend. Dat is een voorwaarde voor Neste MY Renewable Diesel en Blauwe Diesel. Op dit moment wordt er jaarlijks zo’n 40 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek om meer soorten afval op te werken naar HVO100. In de toekomst kunnen we ook HVO100 leveren dat geproduceerd is uit oude autobanden, cellulose en algen.

• Herwinbare grondstof
Neste MY Renewable Diesel wordt geproduceerd uit plantaardige oliën die eerst een voedseldoel gediend moeten hebben. Zodra het afval is geworden, is het geschikt als grondstof voor Neste MY Renewable Diesel en het deel HVO in de Blauwe Diesel. De plantaardige olie wordt ieder jaar opnieuw geproduceerd voor voedselproducten, waarna het afval voor de HVO100 wordt ingezet. De grondstof is dus steeds weer te herwinnen (= produceren).

• Winterbestendig
Neste MY Renewable Diesel is het gehele jaar door winterbestendig. De brandstof wordt daarom veel toegepast in noodstroomaggregaten van bedrijven en instellingen. Neste MY Renewable Diesel is niet hygroscopisch, dat betekent dat het geen water aantrekt. Hierdoor veroudert de brandstof minder snel en is de kans op bacteriegroei vrijwel nihil ten opzichte van gewone fossiele diesel.

• Is Neste MY Renewable Diesel geschikt voor mijn motor?
Of het voertuig is vrijgegeven voor HVO-brandstoffen vind je in de handleiding van je auto. Neem bij twijfel contact op met de dealer of fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote deel van dieselvoertuigen al op HVO100.

• Waar kan ik Blauwe Diesel en Neste MY Renewable Diesel als bedrijf verkrijgen?

Bedrijven met een eigen tankinstallatie kunnen via de website contact opnemen met Freon Future Fuels in Oudehaske.

• Waar kan ik Blauwe Diesel en Neste My Renewable Diesel als particulier tanken?
De producten zijn op verschillende tankstations verkrijgbaar. Op de website van Freon Future Fuels, www.futurefuels.nl vind je per product de een overzichtskaart.

• Hoe duurzaam is het echt?
Wij kunnen veel beweren, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau vast hoe de CO2 reductie berekend dient te worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED-wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Dit geldt dus ook vanaf de grondstof tot aan het eindproduct: Blauwe Diesel of Neste MY Renewable Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en  de Blauwe Diesel-productenlijn zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.

• Zitten er ook nadelen aan?
Blauwe Diesel en Neste MY Renewable Diesel kennen technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het fossiele diesel op alle fronten. Een goed product is echter ook duurder geprijsd.

• Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van grondstofprijzen en de prijs ontwikkelt bovendien anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de respectievelijke dieselvarianten vanuit verschillende grondstoffen worden vervaardigd. Voor actuele prijsinformatie kunt u altijd contact opnemen met Freon Future Fuels.

• Mag ik nu met een oude diesel de milieuzones in?
Qua uitstoot is een oude dieselmotor, draaiend op Neste MY Renewable Diesel, minstens zo schoon – zo niet schoner – dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone kijkt men helaas niet naar het type brandstof, maar naar het type motor. Een oude motor komt er niet in, ook niet rijdend op Neste MY Renewable.

• Wat doen Blauwe Diesel en Neste MY Renewable Diesel met het AdBlue-verbruik?
AdBlue is een product dat uit water met een beetje ureum bestaat. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren. Blauwe Diesel en Neste MY Renewable Diesel hebben een lagere NOx-uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue-systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten, wordt er minder AdBlue ingespoten.

• Schuimt Neste MY Renewable Diesel ook zo?
Nee, in het geheel niet. Als het brandstofpistool afslaat, hoef je niet lang na te tanken om de tank goed vol te krijgen.

• Heb je bij Neste MY Renewable Diesel last van bacteriegroei?
Bacteriegroei ontstaat vaak door een biobrandstof die aan fossiele diesel is toegevoegd. Dit gebeurt niet bij Neste MY Renewable Diesel. Dit product is dus biodieselvrij. Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Ook dit is niet het geval bij Neste MY Renewable Diesel. Deze brandstof scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel verdwenen. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

• EGR-kleppen
Omdat Neste My Renewable Diesel de roetuitstoot flink reduceert in vergelijking met fossiele diesel, wordt de EGR-klep in de motor ook veel minder snel vuil. Dit is goed voor de motor. Alle uitlaatgas-nabehandelsystemen worden minder zwaar vervuild.

Freonen

ABD Renault

Personenauto's, bedrijfswagens en elektrische auto's. Nieuw en occasions
Meer informatie

Bourguignon Lease

Zakelijke lease, Private lease en Autoverhuur van duurzame voertuigen
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van Neste MY Renewable Diesel en blauwe diesel
Meer informatie

Haaima Hylkema

Haaima Peugeot, uw duurzame mobiliteitspartner
Meer informatie

Tamoil Nederland

Leverancier van brandstoffen
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân helpen je graag!
Mail je vraag naar naar info@freonen.nl