Veelgestelde vragen - groengas

Wil je alles weten over CNG/groengas? Hier vind je alle antwoorden.

Veelgestelde vragen over groengas

Wat is groengas?
Groengas is ‘well-to-wheel’ de schoonste en goedkoopste brandstof van dit moment. Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit.

Wat is het verschil tussen aardgas en groengas?
Groengas is de duurzame variant van aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof, terwijl Groengas een niet-fossiele brandstof is. Het groengas wordt ingespoten in het aardgasnetwerk. Groengas heeft ook nog als voordeel dat het vrijwel CO2-neutraal is.

Wat zijn de voordelen van groengas?
Groengas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, maar reduceert daar bovenop de CO2-emissies met minimaal 90%, omdat het geproduceerd wordt uit biomassa. Onderzoek toont aan dat het gebruik van groengas voor mobiliteitsdoeleinden de meeste milieuwinst realiseert en concrete effecten heeft op de luchtkwaliteit.

Gaat groengas niet ten koste van voedsel in derdewereldlanden?
Groengas gaat überhaupt niet ten koste van voedsel. Het wordt opgewekt uit afvalstromen, mestvergisting en rioolwaterzuivering.

Kan groengas opraken?
Nee. Uit bijna alle organische afvalstromen kan biogas opgewekt worden. En afval zal er altijd zijn.

Is groengas veilig?
Groengas is 100% veilig. De netbeheerder van het aardgasnetwerk heeft duidelijke afspraken met de invoeders van Groengas. Hierbij wordt toegezien op goede kwaliteit en veiligheidsmaatregelen. Het rijden op en tanken van groengas is ook zeer veilig. Het scoort qua veiligheid zelfs beter dan traditionele brandstoffen, want groengas vat minder snel vlam, is lichter dan lucht en wanneer het vrijkomt vervliegt het. Dit maakt het mogelijk om groengas op onbemande tankstations aan te bieden.

Is groengas hetzelfde als LPG?
Nee. Groengas is de biologische, niet-fossiele, variant van CNG, wat staat voor Compressed Natural Gas, aardgas onder druk. LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en wordt in de volksmond vaak autogas genoemd. LPG ontstaat bij productie en behandeling van aardgas en aardolie en is dus een fossiele brandstof. Verder is groengas een vluchtig gas en vervliegt dit als het vrij komt. LPG daarentegen is vloeibaar en zwaarder dan lucht. Als LPG ontsnapt, ontstaat er explosiegevaar. In sommige ondergrondse parkeergarages en tunnels zijn LPG-voertuigen daarom om veiligheidsredenen niet toegestaan. Om deze reden mag LPG alleen onder toezicht verkocht worden en groengas ook op onbemande tankstations.

Autogas, aardgas, CNG: definities en verschillen
CNG staat voor Compressed Natural Gas en is in feite aardgas onder druk. Het wordt gewonnen uit de aarde en is daarom een fossiele brandstof.

Biogas is gas dat ontstaat na vergisting van biomassa. Het gas dat hier vervolgens uit opgewaardeerd wordt naar aardgaskwaliteit is Groengas. Biogas en Groengas zijn niet-fossiele gassen. CNG/Groengas bestaat uit verschillende soorten gassen, voornamelijk methaangas.

LNG staat voor Liquefied Natural Gas en is vloeibaar aardgas. Ook dit wordt gewonnen uit de aarde is dus een fossiele brandstof.

LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en wordt in de volksmond vaak autogas genoemd. LPG ontstaat bij productie en behandeling van aardgas en aardolie, en is dus ook een fossiele brandstof.

Korte video over CNG/groengas