Financiën

Het verduurzamen van woningen is een hot item. Welke kosten brengt dit met zich mee?

Financiën

De kosten voor het energieneutraal maken van een gemiddeld huis/huishouden met een gemiddeld energieverbruik bedragen ongeveer €35.000 inclusief BTW. Dit is het bedrag dat een gemiddeld gezin in 15 jaar betaalt aan energiekosten. Om het energieneutraal maken van woningen breed bereikbaar te maken, bestaan er meerdere (stimulerings)regelingen. Zo kun je gebruik maken van verschillende subsidies, aantrekkelijke leningsfaciliteiten, eigen spaargeld of hypotheekverhoging.

Binnenkort volgt hier meer informatie.

Kunnen wij je helpen?

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân helpen je graag!
Mail je vraag naar info@freonen.nl

Nieuws