Tienpuntenplan

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân hebben voor de komende jaren een geactualiseerde koers gepresenteerd. Deze is vertaald in een tienpuntenplan, waarin thema’s als elektrische deelauto’s, samenwerking met de jeugd en een nieuwe Elfwegentocht de boventoon voeren. Bekijk het gehele tienpuntenplan via onderstaande presentatie.

Tienpuntenplan