Tientallen Friese partijen zetten handtekening onder Biobased-initiatief

Het Biobased Isolatiepact in Friesland, geïnitieerd vanuit Gemeente Leeuwarden, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Circulair Friesland, is op woensdagmiddag 9 maart in De Kanselarij ondertekend door ruim 30 partijen. Onder aanwezigheid van Urgenda-directeur Marjan Minnesma spraken bovendien drie voorlopers van Oldenboom, Biosintrum en GreenInclusive over hun ervaringen uit de praktijk.

De afgelopen maanden hebben Gemeente Leeuwarden, de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Vereniging Circulair Friesland dit initiatief voorbereid om in de regio met een brede coalitie concrete stappen te zetten met biobased bouwen, als belangrijk onderdeel van circulair bouwen.

Het doel is om als Friese (bouw) partners  samen in de nieuw- en verbouw een versnelling aan te brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat.  De drie partijen: ‘’De tijd is voorbij dat we daar vrijblijvend mee om kunnen gaan, het is tijd voor daden. Het is immers al niet meer 5 voor 12’’.

De genodigden die hun handtekening zetten, zeggen het volgende:

Wij onderschrijven als partners in de Friese bouwwereld de intentie om tot een ketensamenwerking te komen en biobased bouwen te bevorderen als belangrijk onderdeel van circulair bouwen. Hierbij is onze eerste stap gericht op de inzet op biobased isolatiemateriaal. Dit moet leiden tot meer verduurzaming van de woningbouw, meer CO2-opslag in bouw en landbouw en nieuwe werkgelegenheid in de regio. We stimuleren zo de teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in onze regio. Het initiatief is onderdeel van de ontwikkeling en stimulering van de Circulaire Economie in Friesland en specifiek de regionale opschaling van de circulaire bouw.

 1. Friese gemeenten, onder aanvoering van de gemeente Leeuwarden, werken toe naar een plan van aanpak op basis van de volgende intentie:
  ‘Wij ondersteunen dit biobased isolatie initiatief
  Wij willen een start maken met de toepassing van biobased isolatiemateriaal
  Ingeval wij opdrachtgever zijn, willen wij het gebruik van deze materialen uitvragen
  Bij nieuwe bouwinitiatieven willen wij het gebruik met bouwer en/of opdrachtgever bespreken
  Wij gaan als gemeenten in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland stappen zetten om een uitvoeringsplan hiervoor te ontwikkelen om de toepassing te bevorderen.’
 2. Andere betrokken organisaties in de Friese bouwketen zoals corporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, bouwbedrijven, architecten, banken en toeleveranciers werken mee aan deze doelstelling

In juni 2022 ligt er een plan voor biobased bouwen in Fryslân.

Foto: Jaap Schaaf / Het Hoge Noorden