Turksma: ‘Wij proberen als Tieluk de energietransitie te versnellen’

Het bedrijf Tieluk behoort tot de meest ambitieuze van Fryslân. Vanuit haar locatie op bedrijventerrein De Zwette in Leeuwarden werkt ze iedere dag aan de energietransitie. Daarvoor maken de Friezen gebruik van een innovatieve energiedrager: waterstof.

CO2-uitstoot
‘Tieluk zit midden in de energietransitie en probeert deze te versnellen’, vertelt Frank Turksma, algemeen directeur van het bedrijf. ‘Daarom produceren we een apparaat waarmee je het aardgas in de cv-ketel vervangt door waterstof. Zo verminder je dus het gebruik van aardgas. Dat doen we ter plekke – onder een lage druk van maximaal 50 mbar – en vraaggestuurd in een compleet veilige omgeving. Het rendement voor de klant uit zich niet alleen in besparing van aardgaskosten, maar ook in een duidelijke vermindering van CO2-uitstoot. Alles wat je met waterstof doet, stoot namelijk geen CO2 uit.’

Marktontwikkeling
De laatste jaren duikt waterstof steeds vaker op in de discussie over een duurzamere samenleving. Volgens Turksma erkennen mensen inmiddels de sleutelrol die deze energiedrager kan vervullen.
‘Sinds twee jaar zie je een positieve ontwikkeling’, zegt hij. ‘Waterstof is niet meer weg te denken als onderdeel van de energietransitie. Recent is deze functie in het Nederlandse parlement nog eens onderstreept; de Moorlag-motie gaf aan dat waterstof een essentiële bouwsteen onder de energietransitie vormt.’

Toekomst
Buiten haar inzet voor innovatieve CV-technieken hoopt Tieluk in de toekomst een breder werkterrein te betreden. Turksma denkt zich over 3 jaar ook meer op de particuliere bewoning te richten, waar – in tegenstelling tot de industrie – meer behoefte is aan ketels met een kleiner vermogen. De afdeling Research & Development heeft daarnaast ook veel andere toepassingsgebieden op het oog. Er zijn nog veel leuke doelen te behalen op het gebied van de energietransitie, verwacht de algemeen directeur.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Net als ruim 130 andere bedrijven, onderwijsinstellingen en (lokale) overheden is Tieluk een Freon fan Fossylfrij Fryslân. ‘Wij mikken op fossielvrij, daar past maar één netwerk bij: dat zijn natuurlijk de Freonen. Deze beweging in Fryslân zal zich de komende jaren over Noord-Nederland verspreiden. Er moeten nog veel meer Freonen bij komen. Laten we het samen goed én groen doen!’

Ook als Freon in de spotlight? Stuur een mailtje naar richard@freonen.nl