Uitreiking SDG Predicaat aan Springtij

Op donderdag 21 september 2023 ontving Springtij-directeur Katinka Abbenbroek het SDG-Predicaat voor de voortdurende grote inzet van Springtij voor duurzaamheid en haar bijdrage aan het behalen van de SDG’s. Zij ontving deze erkenning uit handen van Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Rijksoverheid. Samen werd daarna tijdens het Springtij Forum de SDG-vlag door het duo gehesen in de aanloop naar de landelijke SDG-Vlaggenactie op 25 september.

Het SDG-Predicaat is een initiatief van de SDG-beweging in Noord-Nederland met steun van SDG-Nederland en de Nationale SDG-Coördinator.

Springtij, een stichting die mensen die een verschil kunnen maken in de duurzame transitie in beweging brengt, wordt op deze dag geëerd voor hun voortdurende toewijding aan duurzaamheid.

Meer integratie, meer verdieping, minder vrijblijvend

Dit jaar focust Springtij op het verbinden van werelden die nu vaak sectoraal worden benaderd. Er wordt integraal gewerkt aan de duurzaamheidsopgaven van morgen. Daarnaast zijn er doorlopende programma’s waarin aan meer verdieping en actiegerichtheid wordt gewerkt. Uitkomsten en interventies die ook na Springtij effect hebben. Springtij gelooft namelijk dat deze tijd niet alleen vraagt om bezinning, maar ook om onmiddellijke actie.

Vraagstukken benaderen vanuit verbindende clusters

Springtij heeft zich toegewijd om duurzaamheidsuitdagingen te benaderen vanuit drie verbindende clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Ze streven naar een duurzame Plek waarin een sociaal rechtvaardige samenleving floreert, terwijl het Systeem in dienst staat van brede welvaart en de bescherming van onze natuurlijke omgeving.

Sandra Pellegrom: “Springtij’s activiteiten hebben een positieve impact op veel verschillende SDG’s. Springtij weet veel mensen en organisaties te activeren om bij te dragen aan duurzaamheid in brede zin. De focus op een aantal grote systeemopgaven sluit ontzettend goed aan bij de SDG’s, die uitgaan van samenhang tussen de verschillende doelen. Het gaat erom een toekomstbestendige economie en samenleving te bouwen die groen, inclusief en rechtvaardig is. Springtij levert daaraan elk jaar weer een sterke bijdrage door mensen rondom deze vraagstukken bij elkaar te brengen en te inspireren tot actie.”

SDG Action Week “Act Together Now!”

Dit jaar staan de SDG Action Week volledig in het teken van “Act Together Now!” Verandering begint met actie, en iedereen wordt opgeroepen om gezamenlijk in actie te komen voor een duurzamere wereld tegen 2030. Het SDG Predicaat en de SDG Vlag voor Springtij dienen als symbolen van toewijding aan deze universele doelen.

Het SDG Predicaat voor Springtij is niet alleen een erkenning van hun voortdurende inzet voor duurzaamheid, maar ook een inspiratiebron voor anderen om vergelijkbare initiatieven te ontplooien. De zichtbaarheid van het predicaat en de vlag zal een krachtig signaal afgeven aan het publiek, partners en de bredere gemeenschap.

Springtij

Stichting Springtij Nederland brengt mensen, die het verschil maken in de duurzame transitie, met elkaar in beweging. In een inspirerende omgeving vinden ontmoetingen plaats en worden hart en hoofd met elkaar verbonden. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden, handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst van Nederland. Voor meer informatie, bezoek de website: www.springtij.nu.

Foto: Marcel Vester/Springtij