Unieke situatie Nederland: voor het eerst grotere elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool

Een unicum voor Nederland: voor het eerst produceerde ons land meer electriciteit uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Bovendien stelt het bestuursorgaan vast dat in 2019 de electriciteitproductie steeg tot een nooit eerder vertoonde hoogte van 121 miljard kWh.

Af- en toename
Steenkool blijkt het kind van de rekening tijdens de stroomproductie. In 2018 vormde het aandeel elektriciteit uit steenkool 27 miljard kWh. Een jaar later nam dit af tot 17 miljard kWh.

Hernieuwbare bronnen
De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen – energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa – steeg daarentegen. De cijfers laten een groei zien van circa 19 miljard kWh in 2018, naar een kleine 22 miljard kWh in 2019. Deze situatie heeft unieke gevolgen: nooit eerder oversteeg de stroomproductie uit hernieuwbare bronnen die uit steenkool.

Lees verder op de site van RTLZ:

Primeur: meer stroom opgewekt uit duurzame bronnen dan uit steenkool

De Nederlandse productie van elektriciteit steeg in 2019 naar 121 miljard kilowattuur (kWh). Dat is een toename van 6 procent vergeleken met het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Hoewel het gebruik nagenoeg gelijk bleef, zijn er opvallende verschuivingen zichtbaar bij de grondstoffen die worden gebruikt voor het opwekken van stroom.