Veel animo voor collectief zonnedakenproject SamenZONderAsbest in Friesland

Het collectieve zonnedakproject SamenZONderAsbest, een initiatief van Freon ECoop, is in Friesland een succes. In dit project investeren eigenaren van grote asbesthoudende daken in het saneren van het asbest om het dak vervolgens te verhuren aan een coöperatie. Wat in 2019 begon als een pilot met twintig daken, resulteerde al snel in vervolg. Eind 2020 heeft het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd. De animo is wederom groot; nog maar zes dakeigenaren kunnen deelnemen aan het project. SamenZONderAsbest is een initiatief van ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht. In Friesland krijgt het project ondersteuning van de Provincie.

Asbestdak

“Met SamenZONderAsbest werken dakeigenaren en omwonenden samen om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. En het mooie is: iedereen heeft profijt hiervan. De dakeigenaar ontvangt dakhuur van de energiecoöperate, direct omwonenden profiteren mee van de groene energieopbrengst en van minder asbest”, aldus Simon Visbeek, een van de initiatiefnemers van SamenZONderAsbest.

Zonnepanelen

Eigenaren van asbestdaken met een omvang van minimaal 350 m2 en die een zonnedak overwegen, kunnen met hun vragen terecht bij info@ecoop.nl of zich meteen vrijblijvend aanmelden via SamenZonderasbest.nl. De provincie Friesland moedigt het asbestvrij maken van de grotere daken aan en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht.