Verlenging Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Energiecoöperaties in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor lokale energie opwek en energiebesparing. Met de daarvoor bestemde ‘Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân’ kunnen ze per project maximaal €5.000,- krijgen. De subsidie is bedoeld voor het inhuren van expertise voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. De regeling zou eind dit jaar aflopen. Freonen-Provincie Fryslân verlengt de openstellingstermijn naar 31 december 2024. Er is nog €80.000,- beschikbaar.

De regeling loopt inmiddels meer dan drie jaar. In totaal hebben 52 initiatieven subsidie ontvangen vanuit deze regeling. De vouchers zijn vooral ingezet om expertise in te huren voor de ontwikkeling van projecten om lokaal zonne-energie op te wekken. De afgelopen periode werden de vouchers breder ingezet dan de zon initiatieven. Met de huidige krapte op het elektriciteitsnetwerk zetten energiecoöperaties ook meer expertise in voor energiebesparing, warmte, opwek en opslag en juist ook in de combinaties hiervan.  

Het provinciebestuur vindt de ondersteuning van particulieren en coöperaties bij het ontwikkelen van energie-initiatieven belangrijk. Energiecoöperaties dragen bij aan het verduurzamen van de Friese energievoorziening. Ze vervullen hierin een belangrijke maatschappelijke rol. Met de subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven komen gedragen energieprojecten dichter bij realisatie. Professionele ondersteuning is daarbij zeer belangrijk. Enerzijds om de realisatie te bevorderen, anderzijds om lokale initiatieven te beschermen tegen onnodige risico’s.

Aanvragers kunnen in totaal vijf keer gebruik maken van een voucher. Aanvragen kan via het Samenwerkingsverband Noord Nederland.