Verslag Duurzaam Doen Lezing: waterstof steeds belangrijker schakel in energietransitie

Centrum Duurzaam van Freon ROC Friese Poort organiseerde onlangs een Duurzaam Doen Lezing over waterstof. De drie gastsprekers, Marco Bijkerk van Remeha, Frank Turksma van Freon Tieluk en professor Ad van Wijk van TU Delft, gingen dieper in op deze materie.

Waterstof als brandstof
Turksma haalde schrijver Jules Verne aan, die ooit de verwachting uitsprak dat water als brandstof zou worden ingezet. Deze tijd is inmiddels aangebroken, vindt de spreker. ‘Tieluk maakt een apparaat waarmee je het aardgas in de cv-ketel vervangt door waterstof’, zo valt te lezen op de website van ROC Friese Poort Centrum Duurzaam. ‘Hiervoor heb je alleen elektriciteit nodig en verminder je dus het gebruik van aardgas. De door Tieluk ontwikkelde fuel cell werkt vraaggestuurd (opwekking naar behoefte) en heeft daardoor geen opslag nodig. De veiligheid is bovendien gegarandeerd, omdat de installatie werkt met een druk van maximaal 50 mbar naar de gewenste vraag van de verbruiker. Hierdoor zijn de toepassingsgebieden groot; Tieluk houdt zich op het ogenblik bezig met het verwarmingsdeel en dan met name voor bestaande bebouwing.’ Afsluitend merkt Turksma op dat waterstof kansen biedt voor Fryslân. ‘Het biedt werkgelegenheid van lbo tot wo en verschaft veel exportmogelijkheden.’

Kansen
Marco Bijkerk en professor Ad van Wijk gingen tijdens de Duurzaam Doen Lezing nader in op de kansen die waterstof biedt. Lees het hele verslag hier.

Duurzaam Doen Lezing
De Duurzaam Doen Lezing is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens deze sessie behandelen deskundige gastsprekers een actueel duurzaamheidsthema. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert de locatie zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen Friesland.