Verslag Hansa Green Tour over innovatiemissie Scandinavië

Eerder dit jaar organiseerde Freon Hansa Green Tour een innovatiemissie naar Scandinavië, waarbij thema’s als energie, mobiliteit en human capital centraal stonden. In de nieuwsbrief van onze Freon doet men uit de doeken hoe deze missie verliep. “De start van het programma was in Esbjerg met een warm welkom door de CEO van de Port of Esbjerg, Dennis Jul Pedersen. De haven van Esbjerg is een van de belangrijkste havens rondom de Noordzee voor de offshore windindustrie en cruciaal voor het slagen van de energietransitie met daarin een hoofdrol voor wind op zee.”

“Na de rondleiding ging het programma verder met een welkom door de burgemeester van Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen, presentaties en interactieve discussie onder leiding van de Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Samen met Deense spelers in de energietransitie werden de grootste uitdagingen voor het doen slagen van de energietransitie besproken en kwamen ook nieuwe ontwikkelingen aan bod zoals Power to X”, vervolgt de nieuwsbrief.

GreenLab

“De volgende dag zijn we gestart met een bezoek aan GreenLab in Skive. Een uniek groen en circulair industriepark waar de benodigde energie voor de aanwezige bedrijven lokaal wordt opgewekt met duurzame energie en deze energie en bijbehorende reststromen op een slimme manier wordt verdeeld en gebruikt door de deelnemende bedrijven. Een demonstratie op medium size schaalgrootte hoe industrie en afnemers doormiddel van een intelligent Power to X energienet elkaars energie en afvalstromen optimaal kunnen gebruiken.”

Kijk voor meer informatie op de site van Hansa Green Tour

Foto: Hansa Green Tour