Verslag online Duurzaam Doen Lezing: de energiesystemen van de toekomst

Algemeen directeur Lammert de Wit van SuWoTec nam onlangs de online Duurzaam Doen Lezing van Freon ROC Friese Poort Centrum Duurzaam voor zijn rekening. ‘Lokaal opwekken, lokaal opslaan en lokaal gebruiken is de oplossing voor de huidige energie-uitdagingen’, zo meldde de spreker. Een half uur lang ging hij in op de energiesystemen van de toekomst.

Lokale opwekking en opslag

‘De energietransitie en circulariteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, vertelt hoofdspreker De Wit. ‘Ons bedrijf wil een duurzame, circulaire planeet tot stand brengen. Daarom hebben we alle processen onderzocht waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Mensen willen graag onderdak, voedsel, schoon water en producten. Processen die deze behoeftes vervullen leveren echter afval op. Dat is onwenselijk. De wereld moet daarom overstappen op nieuwe energie- en recyclingsystemen. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Er is weliswaar genoeg duurzame energie in deze wereld, maar duurzame beschikbaarheid laat te wensen over. De bestaande infrastructuur van het elektriciteitsnet blijkt hiervoor ontoereikend. Om in deze uitdaging – en behoeftes van huizen, fabrieken of sportclubs – te voorzien, hebben we lokale opwekking en opslag van energie nodig. Het gaat hierbij om warmte- en koude-energie, evenals elektrische energie.’

Sustainable Energy System

Lokaal opwekken, opslaan en gebruiken heeft de toekomst, zo verzekert De Wit. Daarom heeft SuWoTec het Sustainable Energy System ontwikkeld, dat haar vuurdoop beleefde bij een gebouw in Rotterdam. De methode maakt onder meer gebruik van heat pipes, wier opgevangen warmte en koude worden opgeslagen in thermische accu’s. Bij een steeds warmer wordend klimaat stijgt de vraag naar koeling. ‘Deze batterijen zijn op hun beurt aan een slim klimaatbeheersingssysteem gekoppeld’, legt De Wit uit. ‘Intelligent, omdat het zich aanpast aan de behoeften in individuele ruimtes en bovendien rekening houdt met weervoorspellingen en stroomprijzen. Afhankelijk hiervan besluit het systeem of inschakeling van de warmtepomp gedurende enig tijd nuttig is. Zo schakel je direct over op natuurlijke bronnen en gebruik je alleen het net wanneer het echt nodig is. Dit is de wijze waarop je volgens SuWoTec een warmtenet aanlegt in een gebouw. Door met water te werken en dit slim om te zetten naar luchtverwarming en -koeling ontstaat ook nog eens een aangenaam en gezond binnenklimaat.’

Teruglezen of -kijken

Lees het gehele verslag over de energiesystemen van de toekomst op de website van ROC Friese Poort Centrum Duurzaam of bekijk de online Duurzaam Doen Lezing terug via onderstaande video:

https://www.youtube.com/watch?v=juns3-tzblQ