Waddenfonds wil fossielvrije waddenvloot

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het project Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60 % zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen in de beroepsvaart in dat jaar op waterstof varen. De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar € 26 miljoen. Het project is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies, een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.

Green Shipping

‘’Green Shipping is in meerdere opzichten belangrijk voor de Waddenzee. Met innovaties zorgen we ervoor dat een belangrijke sector als de scheepvaart klaar wordt gemaakt voor de toekomst. En nog belangrijker, het milieu van de kwetsbare Waddenzee is er zeer bij gebaat’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. Bij Green Shipping zijn een groot aantal partijen betrokken. Het project wordt uitgevoerd onder regie van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologisch industrie. Het bedrijfsleven draagt tweederde bij aan de totale investering.

Minder olievervuiling

Green Shipping realiseert niet alleen voor minder CO2-uitstoot maar ook voor een grote reductie van koolstofmonoxiden, zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen op de Waddenzee. Daarnaast maken schepen die elektrisch worden aangedreven amper geluid en zorgen zo voor rust in de Waddenhavens. Ook wordt de kans op olievervuiling door lekkage of rampen verkleind.

Waterstof

Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan de eerste vijf tot 2024 worden uitgevoerd. De komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Botenbouwers in de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van de scheepvaart.

Het eerste project heet Waterstof voor walstroom, een pilot waarbij een mobiele brandstofcel-aggregaat op basis van waterstof wordt ontworpen en getest in Groningen Seaports en de havens van Den Helder en Harlingen. Deze installatie kan groene stroom leveren aan schepen, ook op plekken in havens waar vaste walstroom niet voorhanden is, omdat de aanlegkosten hoog zijn.

Zeiljacht Ecolution

Een ander project is de ombouw van het zeiljacht Ecolution van ruimtevaarder Wubbo Ockels om zo op waterstof te kunnen varen. Als dit lukt kunnen ook andere middelgrote en grotere schepen volgen. Behalve het varen op waterstof wordt ook onderzocht of biomethanol in een brandstofcel geschikt kan worden gemaakt voor elektrische aandrijving van schepen.

Den Helder

De twee laatste projecten worden gerealiseerd in de haven van Den Helder. Daarbij wordt een servicevaartuig ontwikkeld dat elektrisch vaart op waterstof. Het schip zal onder andere gebruikt worden door onderzoeksinstellingen. Daarnaast wordt een lokaal zonnepark gebouwd, een elektrolyser die de zonnestroom omzet in waterstof, een leiding om die waterstof naar de haven in Den Helder te brengen en een opslagtank voor waterstof.

Green Shipping sluit naadloos aan bij de Investeringsagenda Integraal Waterstofplan Noord-Nederland, die in maart vorig jaar is gepresenteerd. Hierin hebben overheden en bedrijven afspraken vastgelegd om de komende 10 jaar in totaal 2,8 miljard te investeren in emissievrije waterstof zodat het rond 2030 grootschalig en rendabel geproduceerd kan worden.

Bron: persbericht Waddenfonds