Webinar: Energiecoaches in Fryslân

Freon Ús Koöperaasje houdt dinsdagavond 7 juli van 19.15 tot en met 21.00 uur een webinar over energiecoaches in Fryslân. De online presentatie is onder meer aantrekkelijk voor medewerkers van energiecoöperaties.

Energiecoaches

‘Veel coöperaties richten zich op energiebesparing en -bewustwording’, meldt Ús Koöperaasje op de eigen website. ‘Ook overheden zien in dat het efficiënter gebruiken van de juiste energiebronnen van groot belang is voor een duurzame toekomst. Hoe gaan de diverse betrokkenen hiermee om en hoe kunnen we we elkaar ondersteunen? Zijn er ontwikkelingen omtrent energiecoaching en hoe maken we consumenten energiebewuster?’

Programma webinar energiecoaches

19.15 – 19.30 Online inloop
19.30 – 20.00 Welkom door Ús Koöperaasje, Marieke Kroese (Provincie Fryslân), Marjan Faber presenteert rapport
20.00 – 20.40 Klaas Hofman – rol van energiecoach en Klaas Spanjer – ervaringen energiecooperatie Grieneko
20.40 – 20.55 Vragenronde, discussie en afsluiting

Aanmelden

Meld je aan voor dit webinar via info@uskooperaasje.frl.

Over Ús Koöperaasje

Ús Koöperaasje komt op voor de energiebelangen van alle inwoners van Fryslân. Omdat onze Freon vindt dat het niet goed gaat: energiemaatschappijen willen burgers laten geloven dat ze duurzaam produceren. Ondertussen kopen ze certificaten waarmee ze grijze stroom groen maken. En laten ze mensen torenhoge tarieven betalen om hun marketingcampagnes te spekken. En wij maar denken dat we ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst! Ús Koöperaasje geeft inwoners van Fryslân meer zeggenschap over ‘Ús’ energie. Zodat we samen zelfvoorzienend worden.