Welkom bij de Freonen: Elkien

Elkien sluit zich per direct aan bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Bij Elkien zetten we de bewoners van nu en de toekomst centraal en gaan we voor maximale bewonerstevredenheid”, vertelt Jorn Stroetenga, regisseur Duurzaamheid bij onze nieuwste Freon. “Dat is voor ons de essentie van ‘samen thuis geven’.”

Samen thuis geven

“Samen thuis geven is iets waar we elke dag aan werken”, vervolgt Stroetenga. “Samen zorgen we voor betaalbare woningen van goede kwaliteit in buurten en wijken waar het plezierig wonen is. Wijken en buurten waar mensen mee willen doen en waar mensen ook mee kunnen doen. Hoe oud je ook bent en waar je ook vandaan komt. Want een thuis is meer dan een huis.”

“We kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. We willen bouwen aan een betere wereld. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Dit doen we op allerlei manieren. We investeren continu in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud om ervoor te zorgen dat onze woningen niet alleen comfortabel, maar ook duurzaam zijn.” 

Elkien

“Wij zijn Elkien, de thuiscorporatie. Samen met bewoners, stakeholders, partners en medewerkers gaan we voor hechte buurten met een duurzame toekomst”, besluit Stroetenga.

Fotocredits: IMAZZO